Musik i offentliga lokaler

När du använder musik i din verksamhet ska du betala en avgift till SAMI – Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation. SAMI ser till att musiker och artister får den ersättning de har rätt till (i enlighet med 47§ Upphovsrättslagen) när deras musik spelas offentligt i lokaler dit allmänheten har tillträde; till exempel restauranger, butiker, hotell, gym, arbetsplatser och liknande.  
 
Du hittar mer information om hur det fungerar och vad som gäller för just din verksamhet på: www.sami.se/musik.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 29 juli 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213