Serveringstillstånd

1 december tog riksdagen ett beslut om en ny alkohollag som gäller från och med den 1 januari 2011. Vi arbetar med att uppdatera information samt ansökningsblanketter och anvisningar till dessa. Allt material beräknas finnas här på sidan inom kort. Saknar du något är du välkommen att höra av dig. 

Hela alkohollagen kan du läsa på riksdagens hemsida: Alkohollagen

Mer information om vad den nya lagen kommer att innebära finns även på Folkhälsomyndighetens hemsida: Lagar

 

Vid Mora kommun är det socialförvaltningen som handlägger ärenden som gäller alkoholserveringstillstånd och folkölsförsäljning. Kommunen har även tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd samt folkölstillsyn.

Alkohollagen är den lagstiftning som reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag och har till främsta syfte att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför de näringspolitiska.

Lagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller de i lagen högt ställda kraven beträffande kök och mathållning ska kunna komma ifråga för alkoholservering. Tillståndshavaren ges ansvaret att inom vissa i lagen och tillståndet givna ramar själv få utforma sin verksamhet. Kommunens uppgift är att vägleda tillståndshavaren och kontrollera att reglerna följs.

Servering av alkoholdrycker får alltså endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår och som ett särskilt skydd för ungdomen finns åldersgränser.

Kommunen vill bidra till att restaurangerna i Mora ska vara trevliga mötesplatser där alkoholen serveras under ansvarsfulla former. Detta tror vi oss kunna uppnå genom ett nära samarbete med restaurangbranschen och med andra berörda myndligheter där det gemensamma målet är att motverka de sociala skadeverkningar som alkoholkonsumtion kan ge upphov till och skydda ungdomen.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 januari 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213