Vasaloppets betydelse för regionen

Vasaloppets vintervecka är utan tvekan en av Sveriges största idrottsklassiker, med anor sedan 1922. 2009 arrangerades Vasaloppets sommarvecka för första gången. Evenemangen är årligt återkommande och drar många besökare till Mora och Ovansiljan.

Öppet spår måndag 2016

 

I och kring Mora finns många välbesökta och välarrangerade idrottsevenemang med hög kvalitet. Grunden till den här evenemangskulturen lades redan 1922 då det första Vasaloppet arrangerades mellan Sälen och Mora. Sedan dess har Vasaloppet utvecklats och växt till att bli det äldsta, längsta och deltagartätaste långloppet i världen. Det har knoppats av lopp med andra distanser och målgrupper. Allt samlat under en tio dagar lång "vecka", Vasaloppets vintervecka, i slutet av februari och finalen med Vasaloppet första söndagen i mars. Vasaloppet är numera en året runt arrangör som erbjuder lopp även på sommaren, Vasaloppets sommarvecka. Cykelvasan arrangerades för första gången 2009. Vasastafetten är sommarveckans äldsta lopp och hade premiär för Vasaloppet som arrangör 2008. Ultravasan genomfördes för första gången 2014.

Ultravasan

Vasaloppet, som blivit ett av landets starkaste varumärken, genererar många positiva värden för Mora. De kommer ofta frågor om hur mycket Vasaloppets vintervecka och sommarvecka betyder. Marknadsföringsvärdet är nog inte möjligt att värdera fullt ut, men mycket är det. Till vinterveckan och sommarveckan 2018 var det drygt 100 000 anmälda deltagare.

De turistekonomiska effekterna

Upplevelse institutet har på uppdrag av Vasaloppet och de tre Vasaloppskommunerna Malung-Sälen, Älvdalen och Mora genomfört undersökningar av de turistekonomiska effekterna av Vasaloppets vinter- respektive sommarvecka. Undersökningarna tar sin utgångspunkt i det tillflöde av turister och den konsumtion som annars inte skulle ha ägt rum (om det inte vore för evenemanget).

De båda senaste undersökningarna (vinter 2017 och sommar 2014) visar att Vasaloppsarrangemangen genererar turismintäkter på över en kvarts miljard, vinterveckan 243,3 miljoner kr och sommarveckan över 60 miljoner i turistekonomisk omsättning årligen. 

Några utdrag från undersökningen av vinterveckan 2017:

Uträkningarna beräknar att de ca 70.780 turister som kom till Vasaloppsregionen i samband med Vinterveckan har spenderat ca 243,3 miljoner kronor under sin vistelse. Logi/boende står för ca 57,2 miljoner medan övrig konsumtion står för ca 186,1 miljoner. Turisternas omsättning i regionen (de tre Vasaloppskommunerna) ligger på ca 234,6 miljoner kronor. Det är en ökning med ca 4% jämfört med 2015, vilket beror på att konsumtionen per individ ökat något (vistelselängden är förhållandevis oförändrad).

Den genomsnittlige deltagaren från Sverige spenderade 833 kronor på konsumtion per dygn, samt de som övernattade spenderade därtill 319 kronor på logi/boende per dygn under vistelsen. De utländska deltagarna spenderade i snitt mer än de svenska. Medföljarna beräknas ha spenderat motsvarande som deltagarna.

Publiken som besöker evenemanget har spenderat 765 kronor på konsumtion per dygn. De som övernattade har lagt ytterligare 248 kronor per natt. 

Kortvasan


Deltagare
Vinterveckan lockade deltagare från 62 länder. 2% av deltagarna var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna; Mora, Malung-Sälen eller Älvdalen), medan 87% kom från andra kommuner i Sverige, 4% kom från Norge och 7% kom från något annat land. Det ger en turistandel om 98% och en exportandel om 11%.

En övervägande majoritet (93%) av de turistande deltagarna övernattade i samband med deltagandet, medan en mindre del (7%) var dagpendlare. Ca 75% övernattade kommersiellt medan 18% hittade icke kommersiella alternativ ( till exempel släkt och vänner). Den genomsnittlige dagpendlaren har besökt evenemanget 1,4 dagar. De övernattande turisterna stannade i genomsnitt 3,2 dagar och 2,6 nätter i samband med deltagande i evenemanget. 85% av övernattarna bodde i någon av Vasaloppskommunerna (45% bodde i Malung-Sälen, 36% i Mora och 4% i Älvdalen), medan 13% hittade boende i någon annan kommun i Dalarna och 2 % bodde utanför Dalarnas gränser.


Publiken

26% av publiken var lokala (bor permanent i någon av Vasaloppskommunerna; Mora, Malung-Sälen eller Älvdalen), medan 70% kom från andra kommuner i Sverige, 1% kom från Norge och 3% kom från något annat land. I publiken fanns det en stor andel (46%) som även var deltagare i evenemanget. Turistandelen i publiken låg på 85% medan exportandelen låg på 4% detta efter att "publikdeltagarna" exkluderats.   

18% av den del av publiken som var där av rent intresse dagpendlade till evenemanget medan resterande 82% övernattade (ca 56% bodde kommersiellt och ca 26% bodde icke kommersiellt). Den genomsnittlige dagpendlaren gjorde 1,4 dagsbesök till vinterveckan medan övernattarna tillbringade ca 4,3 dagar och 3,7 nätter i regionen. 81% av övernattarna bodde i någon av Vasaloppskommunerna (51% bodde i Mora medan 24% bodde i Malung-Sälen och 6% bodde i Älvdalen).

Förberedelser
38% av deltagarna uppger att de åkt på träningsläger (på annan ort med minst en övernattning) inför deltagandet i Vinterveckan, och de stannade i genomsnitt 4,9 dygn på lägret. 19% åkte på arrangerade läger medan 81% åkte på privata läger. Grönklitt/Orsa (23%), Sälen (17%) och Mora (11%) har varit de mest populära orter att förlägga träningsläger på. För Moras del generade det drygt 11 miljoner i omsättning kopplat till träningsläger.

 

Några utdrag från undersökningen av sommarveckan 2014: 

Uträkningarna ger vid handen att de 19 870 turister (deltagare och medföljare) som kom till regionen i samband med evenemanget har spenderat ca 60,9 miljoner kronor under sitt vistelse. Logi/boende står för ca 11,9 miljoner medan övrig konsumtion står för ca 49 miljoner. Vidare att "svenska turister" är den stora gruppen och de står för ca 54,2 miljoner av omsättningen medan "norska turister" omsätter ca 3,6 miljoner och "övriga utlandet" 3,1 miljoner. Tittar man på de olika loppen så dominerar "CykelVasan" med ca 56,5 miljoner medan VasaStafetten står för ca 0,8 miljoner och UltraVasan för ca 3,6 miljoner.

Cykelvasan

54% av "övernattarna" bodde i Malung-Sälens kommun medan 32% bodde i Mora och 2% i Älvdalen. 9% bodde i andra dalakommuner medan 1% bodde utanför Dalarna. Andelen som bodde i Mora har ökat jämfört med för två år sedan på bekostnad på de som valde att bo utanför Dalarna.

Det genomsnittliga resesällskapet bestod av 6,3 personer av vilka 5,2 deltog och 1,1 var medföljare (deltog ej). 7% av deltagarna pendlade till evenemanget från sin egen permanentbostad. Övriga 93% övernattade i samband med vistelsen. En övervägande majoritet av "övernattarna" bodde kommersiellt (ca 75%) medan andra hittade icke kommersiellt boende (ca 18%). "Övernattarna" tillbringade i genomsnitt 3,1 dagar och 2,5 nätter i regionen. Inkluderat boendekostnad och övrig konsumtion spenderade de 1184 kr per dygn. Deltagare från "utlandet övrigt" stannade något längre än de svenska och norska.
Vasastafetten


Förberedelser
11% svarar att de legat på träningsläger inför SommarVeckan. De som legat på läger tillbringade i snitt ca 5,3 dygn på träningsläger. 80% åkte privat medan 20% åkte på arrangerade träningsläger. 21% av de som varit på läger har varit i Sälen, medan 5% varit i Mora och 2% i respektive Idre, Grönklitt/Orsa och Funäsdalen. Den stora massan (76%) har varit på annan ort än de listade alternativen; bland dessa så nämns Mallorca, Säfsen, Norge och Öland mest frekvent. Ett genomsnittligt läger har kostat ca 3.900 kr.

I undersökningen har hänsyn tagits till direkt konsumtion i de tre kommunerna, och tar inte hänsyn till lokal konsumtion. Vasaloppets deltagaravgifter eller sponsorintäkter ingår heller inte.  

 

Vasaloppet är betydelsefullt för många!

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 oktober 2018.

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213