Kvinnojour

Här hittar du mer information om var du kan vända dig om du känner dig hotad eller om du blir utsatt för våld. Om du eller någon närstående är i akut behov av skydd ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Kvinnojouren i Mora

Kvinnojourerna erbjuder tid att lyssna, medmänsklighet, information om samhällets tjänster, rådgivning och annat stöd. Moras kvinnojour kan hjälpa till med skyddat boende.

Hit kan du ringa dygnet runt eller via polisen i Mora.

Telefonnummer: 0250-175 00

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa.

Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefonnummer: 020-50 50 50

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213