Boenden för äldre

par vid dator

 

Särskilt boende 

Det finns två inriktningar av särskilt boende för äldre:

1. Vård och omsorgsboende för personer med omfattande vård- och omsorgsbehov.
2. Vård och omsorgsboende för personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd. Gruppboende för dementa finns på Emmagården, Strömsgårdarna och på Tomtebogården.

Våra särskilda boenden består av lägenheter som du hyr. Utöver hyran betalar du en avgift för hjälp och omsorg samt för mat. De boende har kontrakt på sina bostäder och kan därmed beviljas bostadstillägg för pensionärer (BTP).

Lägenheterna är handikappanpassade och har trygghetslarm. På våra särskilda boenden har vi omvårdnadspersonal dygnet runt samt sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Att få ett särskilt boende kräver ett biståndsbeslut.

 

Trygghetsboende

Trygghetsboende är ett ordinärt boende med tillgång till viss service som många efterfrågar på äldre dagar. Lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och samlade i en byggnad med gemensamhetslokal.

Boendeformen är avsedd för dig som klarar din vardag med hjälp av hemtjänsten, men som vill ha närhet till viss service och ökad möjlighet till social samvaro. Du får din service och omsorg från hemtjänsten utifrån beviljat biståndsbeslut. De sysslor som du inte har beslut på sköter du själv.

Trygghetsboende finns på Noretgården, Spanskgården, Stoltgården och Hanslinden. Mora kommun har även ett seniorboende, Dalagården, som liknar trygghetsboende men saknar gemensamhetsutrymmen.

För att att Du ska kunna ansöka om lägenhet i trygghetsboende måste Du uppfylla följande kriterier:

 • Du ska vara folkbokförd i Mora kommun
 • Du ska vara 70 år eller äldre
 • Du ska ha insatser via hemtjänsten

Medflyttande make/maka eller sambo behöver inte uppfylla ovanstående kriterier.

Trygghetsboende lämpar sig inte för personer som har omfattande behov av vård och omsorg. Om behov av dygnet runt tillsyn skulle uppstå ska ansökan om särskilt boende göras på samma sätt som för personer i ordinärt boende.

Det behövs inget biståndsbeslut för att få en plats på trygghetsboende, utan du lämnar din ansökan till kommunens boendesamordnare. Lägenheterna i trygghetsboende anvisas till sökande efter hand som de blir lediga och i turordning. Om Du tackar nej till Ditt första handsval förlorar Du Din plats i kön och måste söka på nytt.

Förtur kan ges till personer som är 85 år eller äldre samt personer som uppfyller kriterierna och har ett behov av bostadsanpassning i sitt nuvarande boende.


Korttidsboende

Korttidsvistelse kan erbjudas enskild;

 • Som väntar på plats i särskilt boende och som inte kan vistas hemma i avvaktan på plats.
 • Som är i behov av rehabiliteringsinsatser/återhämtning för att därefter kunna återvända hem.
 • För att ge anhöriga tillfällig avlastning i omvårdnadsarbetet
 • Vars anhörig normalt ombesörjer omvårdnaden tillfälligt inte kan på grund av sjukdom.
 • Som växelvård

Korttidsplatserna är förlagda på Spanskgården med olika inriktningar där det förekommer både enkelrum och dubbelrum. 

Korttidsplatser för demenssjuka finns på Emmagården.

 

Övriga boende / Seniorboenden

Midsommardansen

Seniorboende +55 på Vasagatan i centrala Mora. Kontakta Brf Midsommardansens ordförande för mer information.

Dalagården

Seniorboende på Dalagatan i centrala Mora. Ansökan skickas till Jessica Henriksson, förvaltningsassistent, Socialförvaltningen.

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juli 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Biståndshandläggare enligt SoL Norra Dalarnas myndighetsservice
  Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250-265 00

  Telefontid:

  Måndag - fredag (sommar)

  Kl. 09.00 - 11.00

  Måndag - fredag (ordinarie fr o m 13/8)
  Kl. 08.30 - 12.00

 • Margareta Palm Assistent, samordnare SÄBO och korttidsboende
  Socialförvaltningen
  Stenuddsvägen 2D
  792 34 Mora
  Tel: 0250-264 03
  Växel: 0250-264 00
 • Jessica Henriksson Förvaltningsassistent, samordnare trygghetsboende
  Socialförvaltningen
  Prostgatan 7
  792 80 Mora
  Tel: 0250 - 263 84
  Växel: 0250 - 264 00

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213