Anhörigstöd

Anhörigstöd är till för dig som stöttar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Känner du att du är i behov av stöd och råd kontakta; Anhörigstöd tele 264 60, 265 60 eller kommunens växel 260 00.

Vill du bli kontaktad av Anhörigcenter?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Observera att vi inte är tillgängliga under kvällar och helger. Uppgifterna du fyller i går direkt till oss anhörigsamordnare och syns alltså inte offentligt.

Till formuläret 

Vem är anhörigvårdare?

Med anhörigvårdare menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Syftet med anhörigstöd är att bidra till en ökad upplevelse av livskvalitet och hälsa hos de anhöriga.

Anhörigstöd i Mora erbjuder

Personal med kunskap och erfarenhet. Anhörigträffar för social samvaro, information eller föreläsningar. Anhöriggrupper Stödsamtal Hembesök Anhörigcenter, en träffpunkt. Information om anhörigvårdarkort, se relaterad information.

Riktad avlösning för anhörigvårdare till demenssjuka

En riktad (biståndsbedömd) avlösning för dig som anhörigvårdare till en demenssjuk person finns möjlighet att få två – fem dagar/vecka. Avlösningen sker i form av dagverksamhet till demenssjuka.  Hit kan din närstående komma för att få social stimulans samtidigt som du får en möjlighet till egen tid. Detta är en planerad återkommande avlösning.

Dagverksamheten är belägen på Grindstugan. Dagverksamheten är kostnadsfri. Man betalar för resa, måltider och eventuella aktiviteter.

Ansökan görs till biståndshandläggare.

Riktat stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning

Anhörigstöd finns för dig som stöttar någon oavsett diagnos eller ålder. Det kan t.ex. innebära att du hjälper någon med psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Vilket stöd som kan bli aktuellt för dig beror på dina behov och den livssituation som du befinner dig i.

Vi erbjuder bl.a. föreläsningar, anhöriggrupper och enskilda samtal. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer.

Riktad avlösning för anhörigvårdare

En riktad (biståndsbedömd) avlösning för dig som anhörigvårdare finns möjlighet att få  två dagar/vecka kl 10-15.Avlösningen sker i form av dagverksamhet till den närstående Hit kan din närstående komma för att få social stimulans samtidigt som du får en möjlighet till egen tid. Detta är en planerad återkommande avlösning.

Dagverksamheten är belägen på Noretgården. Dagverksamheten är kostnadsfri, man betalar för resa, måltider och eventuella aktiviteter.

Ansökan görs till biståndshandläggare.

Spontan avlösning för anhörigvårdare

Det finns en möjlighet som anhörigvårdare att få avlösning på kort varsel. Avlösningen ges i form av dagverksamhet där den närstående är välkommen 5 timmar/tillfälle. Detta är en möjlighet att som anhörig få tillfälle till egen tid utan att planera så långt i förväg. T.ex. tandläkarbesök, frisören eller bara få vara ensam hemma en dag.

Dagverksamheten är belägen på Noretgården. Avlösningen är kostnadsfri, man betalar för resa, måltider och eventuella aktiviteter.

Avlösningen är ej biståndsbedömd.

Ansökan görs genom kontakt med kommunens anhörigstöd.

Vår personal

På anhörigcenter arbetar två personal med att ge stöd till dig som stöttar någon som är sjuk eller har en funktionsnedsättning. Vårt arbetssätt är inriktat på att skapa personliga lösningar utifrån anhörigas upplevelse av tid- trygghet – omtanke.

Café Anhörigcenter

Hit kan du komma för att dricka en kopp kaffe, få en pratstund, koppla av och träffa andra i liknande situationer. Du är alltid välkommen och behöver inte ha något speciellt ärende för att komma hit. Vill du veta mer om vad som händer på Anhörigcenter kan du gå in under vårt bifogade programutbud under relaterad information.

Det är kostnadsfritt att besöka Anhörigcenter, vara med i samtalsgrupp eller få personliga samtal. Självkostnadsavgift tas ut för kaffe samt vissa aktiviteter, Anhörigcenter är beläget i Grå stugan, på gården vid socialförvaltningen, Dalagatan 2, Mora.

Öppettider: onsdagar kl: 12.30-15.00

Adress: Socialförvaltningen, Dalagatan 2, 792 80 Mora.

Frivilliga medarbetare

Anhörigstöd har även ett nära samarbete med föreningar och olika organisationer samt frivilliga. Vi är angelägna om att få ta del av dina idéer kring hur vi kan utveckla vår verksamhet vidare. Våra frivilliga stödjer vår verksamhet genom att hjälpa till att bemanna Anhörigcenter, samt bakar det goda kaffebrödet som man får inta till en kopp kaffe i goda vänners lag. Våra frivilliga ersätter inte vår personal utan deltar i verksamheten utifrån egna önskemål. Är du intresserad att hjälpa oss i vår verksamhet så hör av dig till oss.

Läs mer om anhörigfrågor

Nationellt kompetenscentrum för Anhöriga är en samarbetsresurs för att utveckla anhörigstöd i framtiden. Deras hemsida hittar du på: www.anhoriga.se Där kan du även gå in och gratis prenumerera på deras nyhetssida.
 

Vår personal når du på telefon: 264 60/ 265 60 tisdag-fredag (ej röda dagar) eller genom kommunens växel, 260 00 (begär anhörigstöd).


Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213