Ensamkommande barn

Ensamkommande barn
Varje år söker flera tusen barn utan föräldrar eller annan legal vårdnadshavare asyl i Sverige. De ensamkommande barnen befinner sig i en utsatt situation. Mottagandet av barnen och prövningen av deras asyl-ärenden har därför hög prioritet. Ansvariga för att utreda om barnen har skäl att få stanna i Sverige, och därmed få permanent uppehållstillstånd, är Migrationsverket.

Kommunen är skyldig att enligt Socialtjänstlagen utreda barnens behov och fatta beslut om insatser och placering i lämpligt boende, utse God man samt tillhandahålla skolgång.

Mora kommun tar emot ensamkommande barn som kommer till Sverige utan legal vårdnadshavare och ska enligt överenskommelsen med Migrationsverket tillhandahålla med ett visst antal boendeplatser.

Verksamheten för ensamkommande barn i Mora kommun ligger individ-och familjeomsorgen (IFO) i Mora kommun.
Målsättningen är att barnen ska integreras i samhället, utveckla en hälsosam livsstil samt uppleva trygghet i tillvaron. Detta ska ske genom ett effektivt förebyggande och främjande arbete.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Rebecka Darth Administrativ assistent
  Prostgatan 7
  Tel: 0250-263 68
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250- 171 26
 • Ewa Byström Enhetschef barn-ungdom IFO
  Protstgatan 7
  Tel: 0250-263 60
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213