Vad är ett familjehem / jourhem

 Flicka tittar ut genom fönster

Ett familjehem är ett enskilt hem som på uppdrag av socialnämnden låter ett barn eller ungdom flytta in och leva tillsammans med familjen.

Placeringens längd varierar beroende på det aktuella barnets situation. Det kan handla om allt ifrån några månader till flera år, eller i vissa fall ända tills barnet har blivit vuxet. Det är viktigt att komma ihåg att ett familjehem inte är en ersättning för barnets föräldrar, utan ett komplement.

 

Vilka barn och ungdomar behöver bo i ett familjehem?

Orsaken till att en del barn och ungdomar behöver bo i familjehem är att de av olika anledningar inte har en fungerande hemsituation. Det kan bero på att deras föräldrar är sjuka, eller att det finns relationsproblem, missbruk eller andra svårigheter i familjen.

Vem kan bli familjehem?

Det som är gemensamt för de som blir familjehem är att de känner att de har stabila familjeförhållanden och en vilja att engagera sig. Om man sedan är gift, sambo eller ensamstående har ingen avgörande betydelse, inte heller om man har egna barn eller inte. Familjehem kan finnas mitt i stan eller ute på landet och bo antingen i eget hus eller i lägenhet.

Behöver jag några förkunskaper?

Det ställs inga formella krav på speciella förkunskaper för att kunna bli familjehem, utan du får den utbildning och information som behövs för att kunna utföra ditt uppdrag.

Hur anmäler jag mig mitt intresse för att bli familjehem?

Till höger finns ett formulär där du kan anmäla ditt intresse. Dessutom går det självklart bra att kontakta Familjehemsgruppen inom Mora kommun för att få veta mer om dina möjligheter.

Att bli utvald - hur går processen till?

Varje nytt familjehem ska godkännas av socialnämnden. Därför görs en utredning som består av bland annat hembesök, intervjuer, utdrag ur socialregister och polisregister, samt kontakter med referenser.

Vad händer med mina egna barn?

Hela familjen berörs av att vara familjehem och därför ingår även samtal med de egna barnen i samband med utredning. Det är viktigt att hela familjen är positivt inställda till att vara familjehem. Dessutom brukar man som regel undvika att placera barn i en familj där de egna barnen är i ungefär samma ålder, för att undvika eventuella upplevelser av en konkurrenssituation.

Vilket stöd har jag från socialkontoret?

Som familjehem ingår du i ett team tillsammans med en familjehemssekreterare och en socialsekreterare. Dessa ger fortlöpande stöd och kan kontaktas om det dyker upp frågor eller eventuella problem. Familjehemmen erbjuds även att delta i handledning, studiecirklar och utbildningsdagar.

Hur ser den ekonomiska ersättningen ut?

Familjehem får ekonomisk ersättning som är uppdelad i en arvodesdel och en omkostnadsdel, vilka följer gällande rekommendationer från Sveriges kommuner och landsting. Arvodets storlek varierar utifrån barnets ålder och den arbetsinsats som uppdraget kräver. Arvodet är skattepliktigt.

Omkostnadsdelen ska täcka de merkostnader som familjehemmet får när det tar emot barnet i sin familj. Ersättningen utgörs både av en åldersbaserad grundkostnad och tilläggskostnader som beräknas individuellt i varje fall.

Vad är ett jourhem?

Ett jourhem tar emot barn och ungdomar som ofta behöver placeras akut. Under tiden barnet bor i jourhemmet ska socialtjänsten utreda omständigheterna för att se vad som är bäst för barnet i det långa loppet. I ett jourhem är det alltså meningen att barnet ska stanna en kortare tid, tills det antingen kan åka hem till sin familj igen eller tills det placeras i t.ex. ett familjehem.

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Intresseanmälan jourhem, familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson.

Här kan du läsa om hur du kan hjälpa ett barn och anmäla ditt intresse. I berättelserna nedan möter du personer som gör en insats för barn på olika sätt. 

mininsats.se

 

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213