Familjerätt

Familjerätten är en del av kommunens socialtjänst. Sedan september 2010 ingår familjerätten i en gemensam nämnd för social myndighetsutövning för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Enheten heter Norra Dalarnas Myndighetsservice och är förlagd till Mora, men vi åker också till Orsa, Älvdalen och Särna vid behov.

Dagens lagstiftning betonar föräldrarnas gemensamma ansvar för sina barn. Utgångspunkten är att barnet behöver båda sina föräldrar även om dessa lever åtskilda.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal till föräldrar som inte lever tillsammans men som vill kunna samarbeta bättre om barnen. På familjerätten kan du också få hjälp att upprätta överenskommelser eller juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge. Familjerätten gör yttranden och utredningar på uppdrag av tingsrätten rörande vårdnad, boende och umgänge.

Familjerätten handlägger frågor som gäller faderskap och föräldraskap.

Familjerätten gör även medgivandeutredningar rörande adoption, både vid internationella adoptioner och vid närståendeadoptioner.

Du kan ringa och få kortare informations- och rådgivningssamtal, du får vara anonym. Om du inte pratar svenska så bra och behöver tolk, anlitar vi tolkförmedling.

Föräldrar som i första hand behöver bearbeta sin vuxenrelation bör dock vända sig till familjerådgivningen.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Lena Höjlind familjerättssekreterare
  Tel: 0250-265 72
  Växel: 0250-264 00
 • Lena Linzie familjerättssekreterare
  Tel: 0250-265 75
  Växel: 0250-264 00
 • Maria Olsson familjerättssekreterare
  Tel: 0250-265 78
  Växel: 0250-264 00
 • Familjerätten Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Oftast telefontid 08.30-09.30.

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213