Barn och unga - vart vänder jag mig?

För dig som bor i Mora kommun finns flera olika verksamheter för  barn och unga som du kan vända dig till om du känner att du inte mår bra eller om du behöver hjälp och stöd.

 

Nedan följer information om vart barn, ungdomar och deras familjer kan vända sig för att få hjälp och stöd.

 

Om situationen är akut hittar du aktuella nummer här.

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan du kontakta oavsett din ålder om du och/eller din familj behöver hjälp på något sätt eller om du känner dig rädd, orolig eller inte vet vart du ska vända dig. Socialtjänsten är uppdelad i två grupper; barn- och vuxengruppen.

 

Om du som barn eller ungdom är utsatt för att någon slår dig eller gör dig illa på något annat sätt har du rätt att få hjälp och skydd från oss.

 

På barn- och ungdomsenheten arbetar vi med barn och unga mellan 0-18 år (20 år) och deras familjer. Vi arbetar med förebyggande insatser, utreder och ger stöd till barn som riskerar att fara illa endera i olämpliga miljöer eller genom sitt eget beteende, såsom missbruk och kriminalitet, behöver stöd och hjälp

Inom vuxenenheten arbetar med vuxna. Här arbetar man med frågor som missbruk/beroende, familjerelationer, boende, försörjningsstöd m.m. 

 

Barnavårdscentralen - BVC 

0-6 år
Barnhälsovården – BVC – är till för alla barn 0-6 år, där målet är att främja barnets hälsa, trygghet och utveckling.
Barnhälsovården erbjuder bedömning av barnets utveckling, amningsrådgivning, vaccinationer, hälsosamtal samt råd och stöd i ett aktivt föräldraskap.
Barnhälsovård är gratis.

Kontaktinformation BVC

 

Elevhälsan

Elever i grund- och gymnasieskola

Elevhälsan består av flera olika professioner som samverkar med varandra och med skolan när du som elev eller förälder behöver extra stöd i skolan.

Kontakt Elevhälsan

 

Ungdomsmottagningen

Behöver Du någon att prata med? Oroar Du Dig för någonting? Eller vet Du inte vart Du skall vända Dig? Med oss kan Du prata om det mesta.

På Mora Ungdomsmottagning MUM arbetar barnmorska, undersköterska, kurator, gynekolog och allmänläkare, som ALLA har tystnadsplikt. Alla besök är gratis!

Kontakt Ungdomsmottagningen

 

Insatser enligt LSS

En del barn och ungdomar med psykisk ohälsa  som har en diagnostiserad funktionsnedsättning kan omfattas av LSS personkrets och där med ha rätt till insatser enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Kontakt LSS-handläggare

 

Barn- och ungdomspsykiatrin BUP 

0-18 år
Barn och ungdomspsykiatrin - BUP tar  emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. BUP utreder, behandlar och ger stöd till barn, ungdomar och deras familjer.
Kontaktinformation BUP 

 

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Dygnet runt kan du ringa sjukvårdsrådgivningen för att få rådgivning om var du i första hand bör vända dig.

1177 hemsida

 

UMO - din ungdomsmottagning på nätet

13-25 år

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du får svar och stöd när du känner att du inte mår bra.

UMO´s hemsida 

 

BRIS - Barnens rätt i samhället


För Dig som är under 18 år.

Ring, mejla eller chatta om vad som helst, ingenting är för stort eller för litet.

Kontakt/hemsida BRIS 

 

BRIS - Barnens rätt i samhället - Vuxentelefon

Vill du prata med någon på BRIS om frågor eller oro som rör barn? Då är du välkommen att ringa BRIS Vuxentelefon – om barn. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få stöd och information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym om du vill.  

Kontakt/hemsida Vuxentelefon

 

Jourhavande kompis

Jourhavande Kompis vänder sig till barn och ungdomar upp till 25 år. Hit kan du vända dig för att snacka om precis vad som helst. Jourhavande Kompis finns till för dig.

Kontakt/hemsida Jourhavande kompis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Barn- och ungdomsenheten

  Socialsekreterarna har oftast telefontid:

  måndag, onsdag-fredag 8:30-9:30

  tisdag 13:00-14:00.

  Mottagningsgruppen når du genom växeln på 0250-264 00.

 • Socialtjänstens reception Socialförvaltningen
  792 80 MORA
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Besöksadress:
  Prostgatan 7

  Ordinarie öppettider:
  måndag - fredag 8.00 -16.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

  Vid akuta ärenden efter kl. 16.00 samt under helg, kontaktar man socialjouren.

   

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213