Stöd- och behandlingsinsatser

Socialjour

Familjeteamet

Familjeteamet i Mora har lång erfarenhet av arbete med barn/ungdom och familjer inom socialtjänst och skola. Vi arbetar med barn och föräldrastöd, utifrån olika metoder.

Vår uppgift är att stödja familjer, barn och unga, samt samarbeta med skolan för att bidra till en bra utveckling för barn, unga och familjen som helhet.

Familjebehandling

Familjer som behöver vårt stöd ansöker om hjälp hos socialförvaltningens barn- och ungdomsenhet, och vi arbetar på uppdrag av socialsekreterarna. Tillsammans med familjen kommer vi överens om målen för arbetet. Sedan arbetar vi för detta, steg för steg.

Målet är att svårigheterna ska kunna lösas på hemmaplan. Vi försöker anpassa vårt arbetssätt till varje familj och till de mål som sätts upp. Samtal är vårt viktigaste arbetssätt.

Vi har egna lokaler för möten och samtal, men vi kan också mötas hemma hos familjen om det passar bättre.

Om det behövs samarbetar vi med dem som finns i barnets och familjens omgivning. Kontakten med oss är frivillig. Arbetet fortsätter så länge det är till hjälp för barnet och familjen.

Service - stöd utan föregående bedömning

Våra insatser kan också erbjudas som "service" eller ”familjesupport”. Om en familj själv önskar ett särskilt stöd och det står klart att behovet kan tillgodoses genom vår kompetens, kan familjen erbjudas kortare insatser, 3 samtal,  direkt utan en biståndsbedömning/utredning från socialsekreterare. Om familjens situation senare visar sig vara mer komplicerad än vad som först framkom kan ärendet remiteras till utredare som tillsammans med familjen, kartlägger barnets situation närmare. På så sätt kan vi ta emot ditt ärende på kort varsel.

Vårt mål är att stärka och utveckla relationen mellan föräldrar och barn. Vi strävar efter att träffa människor i ett tidigt skede för att stödja dem in i nätverksbyggandet och olika sociala sammanhang att ta sig ur en tillfällig svacka eller bryta oönskade mönster. 
 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Socialtjänstens reception Socialförvaltningen
  792 80 MORA
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Besöksadress:
  Prostgatan 7

  Ordinarie öppettider:
  måndag - fredag 8.00 -16.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

  Vid akuta ärenden efter kl. 16.00 samt under helg, kontaktar man socialjouren.

   

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213