Utredning om barn som far illa

Vad är en utredning?

Efter en ansökan eller anmälan utreder socialsekreterare tillsammans med dig och din familj, behovet av eventuella stöd- eller behandlingsinsatser. Ibland tas kontakter med övriga anhöriga och professionella som kan ha betydelsefull information att tillföra utredningen. Enligt 11 kap. 1 § SoL skall socialnämnden utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. En utredning syftar till att sätta barnets behov i centrum och hur dessa behov kan tillfredställas i dess omgivning. I socialsekreterarnas utredningsförfarande används BBIC (Barns behov i centrum) som är ett system för utredning.

Vi hjälper även till i kontakter med andra myndigheter samt remisser till specialistinstanser.

De stödinsatser som socialförvaltningen erbjuder är frivilliga och skall ske i samarbete med berörda parter så långt det är möjligt. I de fall då de berörda inte samtycker till vård men då missförhållanden i hemmet eller den unges beteende är av allvarlig art, kan det vara nödvändigt att ansöka om vård enligt LVU (lag om vård av unga), ansökan ställs till Länsrätten. Lagen är en tvångslagstiftning för att barn och unga skall få skydd eller vård.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Socialtjänstens reception Socialförvaltningen
  792 80 MORA
  Växel: 0250-264 00
  Fax: 0250-171 26

  Besöksadress:
  Prostgatan 7

  Ordinarie öppettider:
  måndag - fredag 8.00 -16.00
  Lunchstängt 12.00 - 13.00

  Vid akuta ärenden efter kl. 16.00 samt under helg, kontaktar man socialjouren.

   

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213