Vad är en kontaktperson

Ange alt-text här.

Att vara kontaktperson innebär att man träffar ett barn, ungdom eller en vuxen och tillsammans gör någon meningsfull aktivitet utifrån gemensamma intressen. Det kan handla om att bryta en social isolering eller ett destruktivt beteende. Det kan också handla om att stimulera till en aktiv fritid eller att fungera som en medmänniska att prata med.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning. I stället ska du bedömas som lämplig för uppdrag som kontaktperson. Därför gör familjehemssekreteraren en utredning innan du kan få ett uppdrag. I utredningen ingår en intervju, registerkontroll hos polis och socialtjänst samt samtal av dig lämnade referenter. Det krävs att du har en trygg och stabil livssituation, har tid och intresse för ditt engagemang samt att du har en ålder av minst 18 år. Du ska tycka om att vara med andra människor och vara intresserad av hur andra människor har det. Intervjun är viktig för att se vilka resurser och intressen du har för att kunna göra rätt matchning. Avtal skrivs mellan dig och socialnämnden där rättigheter och skyldigheter regleras. En kontaktperson har tystnadsplikt. Det innebär att den som har eller haft uppdrag inte får berätta om den människa som de är/har varit ett stöd för.

Ersättning

Alla kontaktpersoner ersätts ekonomiskt för sitt uppdrag. Ersättningen består av två delar utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer. Dels en arvodesdel som är skattepliktig. Arvodet ska inte jämföras med lön inom en anställning, utan är mer av storleksordningen en symbolisk ersättning för din insats. Dels en omkostnadsdel som inte är skattepliktig. Omkostnadsdelen ska täcka dina utgifter som du kan ha i samband med ditt uppdrag.

Länk till SKL

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Intresseanmälan jourhem, familjehem, kontaktfamilj, kontaktperson.

Här kan du läsa om hur du kan hjälpa ett barn och anmäla ditt intresse. I berättelserna nedan möter du personer som gör en insats för barn på olika sätt. 

mininsats.se

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213