Demensvård i Mora kommun

När det uppstår en misstanke att en person drabbats av en demenssjukdom, oavsett om det är den sjuke själv, anhöriga eller annan som söker hjälp/signalerar så kan det gå till på olika sätt.

När personen fått sin demensdiagnos på vårdcentralen alternativt Minnesmottagningen, så informeras kommunens demenssköterska om det finns medgivande från den sjuke. Detta för att bl.a. fortsätta ge den sjuke och anhöriga stöd och vägledning.

Stöd och omsorg

Demensteamet

Demensteamet är en mindre hemtjänstgrupp med demenskompetens. I första hand riktas deras arbete mot yngre personer som drabbats av en demenssjukdom samt även de som har särskilda svårigheter i sjukdomen.

I teamet ingår undersköterskor, demenssköterska, enhetschef, handläggare samt anhörigstöd. Vid behov kontaktas hemsjukvården.

Beslut om insatser tas av handläggare i samråd med teamet.

Telefon 0250-26500

Vardagar kl. 08:30-12:00.

 

Mora kommuns vård och omsorg gällande personer med demenssjukdom bygger på följande:

·        Nationella riktlinjerna för demensvård

·        Värdegrunden att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.

·        Riktlinjer för Mora kommuns demensvård

·        Arbete beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD

·        Samarbete mellan olika professioner/personalgrupper för att i möjligaste mån tillgodose olika behov, både hos den sjuke samt dennes anhöriga.

 

Personer med demenssjukdom mår bra av att få sina sinnen stimulerade genom olika sinnesförnimmelser som väcker minnen till liv.

På Emmagården kan boende vistas i Sinnenas trädgård i anslutning till gruppboendet där sinnena lukt och seende aktiveras.

Kaniner finns också till glädje för de boende. Det är viktigt att fokusera på känslan när sjukdomen sakta förstör det kognitiva.

 

Möbler från förr

Inredningen på demensboendena är varm och ombonad och caféet har gammaldagsa möbler.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Carin Rydin Enhetschef Emmagården / Demensteamet / Grindstugan
    Tel: 0250- 268 75
    Växel: 0250-264 00
  • Demensteamet Tel: 0250-26 873
    Växel: 0250-26 000

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213