Rasmus

Rasmus - ett korttids- och fritidshem

Rasmus startade 1991 och består av både en fritidsverksamhet och en korttidsverksamhet för barn/ungdomar med autism eller autismliknande tillstånd. Det finns 3 korttidsplatser/dygn och det är f.n. 14 barn/ungdomar inskrivna i verksamheten.

På Rasmus arbetar 7 personal. All personal arbetar både på fritids och på korttids och verksamheten är bemannad dygnet runt hela året bortsett från ett fåtal dygn (vissa storhelger). "Fritids" bedrivs helgfria vardagar.

De flesta tillsvidareanställda i personalgruppen har en kortare introduktionskurs i praktiskt pedagogiskt anpassat arbetssätt för personer med autism och de flesta har den 2-åriga autismutbildningen: "Autism - ett annorlunda sätt att tänka".

Några har även undersköterskeutbildning och barnskötarutbildning. Så gott som hela arbetsgruppen har lång erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med autism.

Verksamheten arbetar utifrån ett tydliggörande arbetssätt som är utarbetat för att passa personer med autism/autismliknande tillstånd. Barnen/ungdomarna har individanpassade arbetsplaner som upprättas i samråd med föräldrar, skola och personal.

Utifrån dessa planer skapas sedan en väl tillrättalagd miljö och verksamhet, det skapar en trygg och förutsägbar miljö för barnen/ungdomarna och som ger dem förutsättningar att bättre förstå sammanhang.

På Rasmus görs uteaktiviteter som promenader, bad, cykling, skidåkning/skridskor/slalom, inlines, m.m.

Inomhusaktiviteter kan vara badhuset, bakning, matlagning, bild o form, dataspel/tv-spel, film, spel, pussel, läsning, lyssna på musik/sagor och egna specialintressen, ADL-träning och socialträning m.m.

Kort om korttidshem

Barn och ungdomar med vissa funktionsnedsättningar har enligt LSS-lagen (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) rätt till olika stödinsatser som t.ex. korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

Korttidsvistelse är till för att "ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning"

Kort om fritids/korttidstillsyn

På Rasmus bedrivs förutom korttidshem även fritidsverksamhet för barn/ungdomar med autism och autismliknande tillstånd. Det kallas i LSS lagen "korttidstillsyn för skolungdom över 12 år"

Är man intresserad av denna verksamhet för sitt barn/ungdom tar man kontakt med en LSS-handläggare på socialförvaltningen.

När beslut fattats tar LSS-handläggaren kontakt med enhetschefen för verksamheten och denne tar sedan kontakt med personalen på korttidshemmet. Personalen och föräldrarna tar kontakt och bestämmer tider för besök, information och inskolning.

Inskolning kan se olika ut beroende på barnens individuella behov.

Eftersom det är många barn inskrivna i verksamheten planerar personalen i god tid in barnens vistelse på korttidshemmet. Detta sker utifrån önskemål som föräldrarna lämnar. Men det är verksamheten som ytterst avgör om det går att tillgodose önskemålen. Men så långt som möjligt görs det efter önskemålen. Ibland har många önskat samma dygn och då försöker vi i samråd med familjen hitta en alternativ lösning som känns bra.

 

Rasmus

Rasmus 

 

Rasmus

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 januari 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Zofia Olsson Enhetschef
    Prostgatan 7
    792 80 Mora
    Tel: 0250-264 73
    Växel: 0250-264 00

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213