Boende och boendestöd

Boendestöd

Ansökan om boendestöd enligt Socialtjänstlagen, görs hos biståndshandläggare på socialkontoret. Syftet med boendestöd är att ge människor med pskiska funktionshinder ett aktivt stöd för att få ett fungerande boende och klara sin livssituation i övrigt.

 

Målsättning

  • att medverka till att det egna boendet ska fungera så bra som möjligt
  • att ge stöd i praktiska arbetsuppgifter i hemmet
  • att hjälpa personen att bryta eventuell isolering och ensamhet
  • att motivera till förändring av mönster som försvårar ett fungerande liv
  • att hjälpa till att skapa rutiner och struktur i vardagen.

Ansökan om stödboende görs hos biståndshandläggare på socialkontoret.

 

Stödboende

I stödboende finns tillgång till service av fast anställd personal. Ett antal lägenheter är samlade inom ett område och hyrs av de enskilda. En lägenhet i området fungerar som gemensamhetslokal och personalutrymme. Vid stödboendet Solkatten finns tillgång till dygnet-runt-stöd utifrån den enskildes behov.

Vid stödboendet Lokatten finns tillgång itll personal alla dagar mellan 08.00-21.30.

 

Triangeln

Triangeln är ett boende för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Verksamheten arbetar på uppdrag av IFO (Individ- och Familjeomsorgen) enlig SOL (Socialtjänstlagen).

Det viktigaste i boendets arbete är struktur, förutsägbarhet och kunskap om funktionsnedsättning.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 juni 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213