Hjälpmedel

 Behöver du hjälpmedel som underlättar för dig att klara din vardag?

Äldre man

 

För att få låna ett hjälpmedel behöver du träffa arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. De utreder ditt behov, provar ut och väljer tillsammans med dig ett passande hjälpmedel utifrån det beslutade hjälpmedelssortimentet och riktlinjerna i länet. Hjälpmedlet förskrivs sedan som ett lån. Hjälpmedel kan förskrivas från vårdcentralen, lasarettet eller rehabenheten i Mora kommun.

Exempel på hjälpmedel som kan underlätta vardagslivet är rollator, rullstol, toalettstolsförhöjning eller minneshjälpmedel. 

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter vid rehabenheten i Mora kommun kan bedöma ditt hjälpmedelsbehov och förskriva hjälpmedel om du:

  • bor i särskilt boende, i gruppbostad, stödboende inom LSS, vistas vid korttidsenhet, vid dagverksamhet eller daglig verksamhet,
  • bor i eget boende och är inskriven i hemsjukvården eller har behov av hjälpmedelsutprovning i din hemmiljö

Egenansvar

Vissa hjälpmedel är egenansvarsprodukter vilket innebär att du köper hjälpmedlet själv. 

Kontaktuppgifter:

Kommunens arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter:

Telefon: 0250-269 99

Telefontid vardagar kl. 8.00 - 9.00, övrig tid telefonsvarare ´

Via vårdcentralen: Länk till vårdcentralen.

Återlämning

Hjälpmedel som du lånar ska återlämnas väl rengjorda till hjälpmedelscentralen när behovet upphör. 

Avgifter

Information om avgifter för hemsjukvård och hjälpmedel finns här.

Observera att Landstingets högkostnadsskydd inte gäller för kommunens hemsjukvård.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213