Kris och säkerhet

Gågatan sommar

Flera aktörer samverkar för att göra Mora till en trygg och säker kommun att bo och vistas i. På de här sidorna hittar du information som kan vara bra att känna till, både i förebyggande syfte och om olyckan skulle vara framme.

Olyckor och katastrofer

Ring 112 (SOS Alarm) vid akut nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Information om olyckor och kriser

Ring 113 13 om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Hit kan du också ringa för att lämna information.

Polisen

Ring 114 14 om du vill komma i kontakt med polisen, men det inte är akut.

Sjukvårdsrådgivning

Ring 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt.

Ambulans

Ring 023-280 80 för att komma i kontakt med ambulans vid mindre brådskande fall.

Giftinformationscentralen

Svarar på frågor om akuta förgiftningar dygnet runt, året om. Ring 112 när det är akut eller 010-456 67 00 i mindre akuta fall.

Fler hjälp-nummer

Till exempel för social hjälp hittar du på sidorna under Akut hjälp >>

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 maj 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Ola Abrahamsson Säkerhetssamordnare
  Kommunledningskontoret
  792 80 MORA
  Tel: 0250-261 66
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-186 42

Felanmälan VA

Nodava AB

Tel: 020-55 27 00 (kopplas vidare till SOS Alarm efter kontorstid)

Kontaktuppgifter på Nodavas webbplats >>

Felanmälan Morastrand

För hyresgäster hos Morastrand AB.

Tel: 0250-299 91 (vardagar 08-15, lunchstängt 12-13)

Akuta felanmälningar

Tel: 023-711 450 (kvällar och helger)

Felanmälan via Morastrands webbplats >>

Felanmälan fjärrvärme

Följ anvisningarna på E.ONs webbplats >>

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213