8000 kronor till Hanslindens trygghetsboende för trivselskapande…..

17 juni 2015

Socialnämnden i Mora beslutade under mötet den 17 juni att bevilja medel ur Mait Erlands fond till trygghetsboendet i Våmhus.

Enhetschef Kenth Wedin ser bidraget som ett välkomnat tillskott som skall användas till nya dynor till utemöbler, större blomkrukor och blommor.

Dessutom berättar Kenth att det finns filmer om Hanslinden inspelade på hantverksdagar, julfester, bakdagar och utflykter och dessa filmer skall nu överföras från VHS till DVD.  Nu skapas möjlighet för boende på Hanslinden, även övriga intresserade, att ta del av den kulturskatt i form att dessa filmer.

Nya dukar till matsalsborden och frukt till de boende på Hanslinden kommer nu att köpas in till Hanslindens trygghetsboende med hjälp av Mait Erlands fond.

 
Matsal Hanslindens trygghetsboende Visa större bild
Hanslindens trygghetsboende i Våmhus
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 juni 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213