Äldres uppfattning om äldreomsorgen

30 oktober 2014

Socialstyrelsen gör en årlig undersökning där alla över 65 år och som har hemtjänst eller bor på ett äldreboende får svara på frågor om vad de tycker om sin vård och omsorg. Resultaten ingår i Socialstyrelsens och SKL´s (Sveriges kommuner och Landsting) rapport Öppna jämförelser. Öppna jämförelser är en rapport som hjälper kommunerna att utveckla och förbättra verksamheten men som även syftar till att ge en möjlighet till att jämföra sig med andra kommuner.

Resultaten för Mora kommuns äldreomsorg visar på både positiva och negativa värden. Nedan presenteras några av dessa.

Hemtjänsten
89 % av de personer som har hemtjänst har svarat att de är ganska eller mycket nöjda med hemtjänsten i sin helhet. 87 % uppger att de upplever det ganska, eller mycket tryggt att bo hemma med stöd av hemtjänsten. Personalkontinuiteten har förbättrats från 22 (2013) till 20 (2014).

27 % upplever att personalen, ibland, sällan, eller aldrig har tillräckligt med tid att kunna utföra sitt arbete hos dem. 27 % upplever att de sällan, eller aldrig får påverka vilken tid personalen ska utföra hjälpen.

Särskilt boende
83 % av de personer som bor på särskilt boende har svarat att de är ganska, eller mycket nöjda med sitt boende i sin helhet. 90 % uppger att de har förtroende för alla, eller flertalet i personalgruppen. 89 % upplever att de är mycket, eller ganska trygga på sitt boende. 96 % fick det boende de önskade.

21 % upplever att personalen inte har tillräckligt med tid att utföra sitt arbete hos dem. 25 % upplever att de sällan, eller aldrig får påverka vilken tid de vill ha hjälp.


Varje år analyseras resultaten inför kommande verksamhetsplanering och förbättringsarbete. Förbättringsarbete inför 2015 kommer att läggas framförallt på att få nöjdare och tryggare brukare/kunder inom alla våra verksamheter. Ett exempel på det, är att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten, dvs. minska antalet olika personal som besöker en person som bor i sitt hem och har stöd av hemtjänsten. 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213