Anhörigombud utbildades

6 maj 2010

Lagen har skärpts och kommunerna har fått ett större krav på sig att bedriva anhörigstöd. Det innebär att kommunen ska ge ett individuellt anpassat stöd till den som stödjer eller vårdar någon närstående som har funktionshinder, är långvarigt sjuk eller äldre. Anhörigstödet vänder sig idag till alla målgrupper och alla åldrar. Den närstående kan bo hemma eller på något boende.

Med anledning av lagändringen har en första utbildningsdag ordnats för ett sextiotal anhörigombud och chefer inom socialtjänsten i Mora kommun. Som anhörigombud ska man vidarebefordra information från Anhörigstödet till arbetskamraterna och ansvara för att anhörigstöds broschyrer finns på respektive enhet. Man ska också vara den som på ett särskilt sätt ser anhöriga som behöver stöd och hjälp.

Christianne Simson från Uppsala var inbjuden för att föreläsa om anhörigas situation, om vikten av att se och bekräfta de anhöriga. Deltagarna fick fundera över hur man förhåller sig i ett samtal och om vikten av att lyssna och inte komma med lösningar. Dagen handlade också om kris och hur människor fungerar i kris.

Anhörigombuden kommer att träffas med jämna mellanrum och nästa tillfälle blir i höst.

 

Solveig Kärrbom

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 maj 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213