Barfotaadvokater och diplomater

26 april 2010
Personliga ombud
Personliga ombud är Maria Zakrisson, Irene Pettersson, Annika Öjerstav, Anna Kallova och Hilkka Åhs.

Så karaktäriserar Hilkka Åhs den verksamhet som kommunens personliga ombud bedriver. I det tysta, men till stor hjälp och glädje för klienterna.

Personliga ombud har funnits i Mora sedan 2002. Men redan under psykiatrireformens dagar, närmare bestämt 1995-1998, genomfördes en försöksverksamhet i tio kommuner runt om i landet. Vid den efterföljande utvärderingen konstaterades att resultaten var goda och därför beslutade regeringen senare att ge alla kommuner ett årligt statsbidrag för att anställa personliga ombud.  

När Mora startade gjordes det i samverkan med ytterligare fem kommuner: Orsa, Älvdalen, Malung-Sälen, Rättvik och Leksand. Ytterligare en kommun tillkom 2006 då Vansbro anslöt. En lokal på Moragatan blev den fasta punkten för ombuden och där huserar man än i dag. Hilkka Åhs och hennes fyra kollegor sitter dock inte vid sina skrivbord hela tiden - så många skrivbord finns inte - utan en stor del av tiden är man ute och besöker sina klienter.

- Men på fredagarna är vi här och går igenom kön och våra klienter, planerar klientbesök och jagar myndigheter.

Sedan starten har man haft 760 klienter och just nu är siffran 95. Till det kommer en kö på 36. När jag sitter ner med Hilkka, Annika, Anna, Maria och Irene en tidig marsmorgon så berättar de om arbetet:

- Vår målgrupp är personer med svåra och långvariga psykiska funktionshinder. Dem ska vi hjälpa till de funktioner i samhället som de kan behöva komma i kontakt med. Det kan vara vården, Försäkringskassan, god man, eller skuldsanerare. Handikappersättning, föräldrapenning, bistånd, vårdbidrag och bostadsbidrag är också sådant som vi guidar till och försäkrar oss om att klienterna hamnar rätt. Vi bistår också vid överklagningar av olika ärenden.

Att använda sig av personligt ombud är kostnadsfritt och tystnadsplikten en självklarhet. Träffarna sker efter klienternas önskemål, vanligtvis i hemmiljö men ibland även i gruppboenden. Oftast arbetar ombuden i par och det har sin särskilda förklaring:

- Alla klienter har två ombud och det är både av effektivitets- och säkerhetsskäl. Det är både tryggare och roligare att jobba i par, då har man dessutom någon att bolla tankar och idéer med.

Ett  så stort upptagningsområde som det här är fråga om innebär också en hel del bilåkande. Tre bilar står till förfogande och de rullar sammanlagt närmare 4 000 mil per år.

- På senare år har vi fått allt fler klienter och det har gjort att vi kan jobba mer strukturerat och få ut fler klientbesök i förhållande till bilkörningen än vi fick tidigare.

I Borlänge finns en likadan verksamhet för södra Dalarna och den omfattar resten av länets kommuner. En ledningsgrupp bestående av representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelsen och socialcheferna i Mora och Borlänge övervakar verksamheten på länsnivå och har till sin hjälp en ledningsgrupp med en tjänstemannarepresentant från varje kommun. 

Att de personliga ombuden uppskattas är ställt utom varje tvivel. Enkätundersökningen från 2009 ger ett klart belägg för detta och gläder naturligtvis gänget på Moragatan.

- Dessutom vet vi att det vi gör är väl investerade pengar, även om klientens vinst är allra viktigast.

Se enkätundersökningen här

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 april 2010.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213