Beräknat överskott för socialnämnden

31 augusti 2016

Socialnämnden visar i sin prognos ett beräknat överskott på 3,6 miljoner kronor vid årets slut

Överskottet beror på framförallt två faktorer. Den första är att uppstarten av nytt boende i Morkarlby till personer med funktionsnedsättning har skjutits fram från hösten 2016 till januari 2017. Den andra faktorn är att kommunen beräknar ett överskott på återsökta bidrag från staten för ensamkommande flyktingbarn.

Samtidigt visar vård och omsorg i verksamhetsuppföljningsprognos ett underskott på 4,8 miljoner kronor vid årets slut. Det är framför allt verksamheterna hemtjänst och hemsjukvård som kostar på grund av ökat behov.

 

Börs

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 augusti 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Malin Höglund (M) Kommunalråd, ordförande i Socialnämnden
    Mora kommun
    79280 Mora
    Tel: 0250-26155

Visste du att....

... den förste urmakaren i Östnor var Krång Anders Andersson (1727-1799)?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213