Beslutade avgifter och taxor för 2016

9 december 2015

Socialnämndens avgifter och taxor revideras årligen. Revideringen är till vissa delar beroende av att regeringen fastställer ett nytt prisbasbelopp för 2016, på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. 

De flesta avgifter och taxor är samma som 2015 men vissa har reviderats.  

Nya avgifter som kommer att gälla fr. om 2016-01-01 är:

  • Avgift inom boendestöd. Mora kommun har tidigare inte tagit ut någon avgift för denna insats. Avgiften inom boendestöd kommer att beräknas enligt samma principer och taxa som omsorgsavgifterna för hemtjänst.
  •  Avgift för installation av trygghetslarm.
  • Avgift för boende då hyreslagen inte kan tillämpas.
  • Prövningsavgift vid andra ansökan om stadigvarande serveringstillstånd.
  • Kunskapsprov för tillfälligt serveringstillstånd gällande slutna sällskap.

KF protokoll 2015-11-30. 

Läs mer om avgifterna inom vård och omsorg här.

Läs mer om avgifterna inom serveringstillstånd här. 

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på Yahoo! Bookmarks
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 9 december 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213