Besvärligt läge för socialnämnden

15 augusti 2012

(Noteringar i korthet från socialnämndens sammanträde 2012-08-15)

Hemtjänstens volymer ökar

Det ackumulerade underskottet i verksamheten uppgår till -5.5 mkr vid juli månads utgång. Ökningen väntas fortsätta och helårsprognosen lyder på -8 mkr.

- Det ser inget vidare ut, konstaterar ordföranden Bernt Persson (S). Sedan 2005 har vi, bortsett från 2009, kunnat visa ett visst överskott men nu är situationen besvärande. Och det är personalkostnaderna som är problemet. I årets budget hade vi räknat med ungefär 140 000-150 000 hemtjänsttimmar, men nu ser det ut att bli mer än 160 000 och skillnaden rör sig då om ca 5 mkr. Däremot visar försörjningsstödet ingen större avvikelse mot budget.

Enligt Bernt Persson är ökning i antalet hemtjänsttimmar en tendens som gäller för landet som helhet. Trots att inga demografiska ändringar i dagsläget motiverar det.

Lagar begränsar handlingsutrymmet

- Men rätten till hemtjänst styrs av lagstiftning och om en person uppfyller kraven så måste socialtjänsten ställa upp. Överhuvud taget är vår verksamhet till stora delar lagstyrd och vi är därför skyldiga att tillfredsställa de behov som uppstår. 

En delförklaring till de ökade kostnaderna återfinns under sommaren. Då var man tvungen att kalla in ordinarie personal för att klara vårdbehoven inom äldreomsorgen. Inför 2013 ser det också besvärligt ut, med tanke på ingångsvärdena. Enligt de mätningar som gjorts så är verksamheten effektiv redan nu, så där finns inte mycket att hämta. Att klara sig inom ramen blir därför svårt,, även om nämnden kompenserats med 2 mkr extra för demografiförändringar och 1 mkr för maten i Venjan. Skulle man sedan inte få full kompensation för lönekostnadsökningar så blir det riktigt tufft. 

- Visst skäms vi lite för att vi inte kan hålla vår budget, man ska ju i egentligen klara sin ekonomi. Men frågan är samtidigt om vi har de rätta förutsättningarna, på grund av alla lagar som reglerar en socialnämnds verksamhet. Men vi får snickra med budgeten så gott vi kan och göra det bästa av situationen.

Se den ekonomiska uppföljningen jan-jul här 

Upphandling av personlig assistans klar

En brukare av personlig assistans kan välja fritt mellan marknadens olika aktörer. Men kommunen måste tillhandahålla ett eget alternativ och vid den upphandlingen valdes Sirius som utförare.

- Vårt alternativ brukar bara väljas av 15-20 % av brukarna, säger Bernt Persson. Att leverera personlig assistans med egen personal är inte aktuellt, eftersom en sådan lösning skulle bli ungefär 2.5 mkr dyrare.

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 augusti 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213