Projektmedel mot våld

23 oktober 2014

Syftet med projektet Centrum mot våld är att skapa en strukturerad verksamhet som erbjuder samlade insatser för våldsutsatta i nära relation, barn i familjer där våld och övergrepp förekommer samt insatser för våldsutövare.

Familjerådgivningen/Familjefrid i Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner har anmält sitt intresse att ta på sig uppdraget att ta fram ett förslag på hur en organisation kan se ut i glesbygden och hur verksamheten kan utformas utifrån det vi har idag.

Länsstyrelsen Dalarna har nu beslutat avsätta 300 000 kronor till projektet Centrum mot våld i Norra Dalarna.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 oktober 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213