Ensamkommande barn till Mora

16 september 2015

Diagram ensamkommande barn Sverige

Källa: Migrationsverket

 

De senaste månaderna har antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige ökat kraftigt. De senaste veckorna har det kommit omkring 700 ensamkommande barn/vecka. Alla ensamkommande barn som kommer till Sverige anvisas till landets kommuner av Migrationsverket enligt en fördelningsmodell som främst bygger på kommunernas invånarantal.

För Mora kommun har det medfört ett ökat antal anvisningar under sommaren och det förväntas vara en fortsatt hög nivå framöver.

Under 2015 har Mora kommun hittills fått ett 30-tal anvisningar. När ett barn anvisas till Mora kommun har socialtjänsten ett ansvar att se till att barnet får en placering som kan tillgodose barnets behov då de saknar vårdnadshavare i landet.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 september 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213