Gemensam kompetensutveckling för bra mottagande och lyckad integration

26 september 2016

lärare och elever

Den 4 oktober arrangerar projektet Psynk Mora tillsammans med Transkulturellt centrum gemensam kompetensutveckling. Temat för dagen är "Barn från andra länder - om flykt, asylprocess och integration".

Inte sedan andra världskriget har så många människor befunnit sig på flykt i världen som just nu. Antalet som flyr till Sverige har också ökat. Många verksamheter planerar, ordnar och gör olika saker för barn och familjer från andra länder som kommer hit till Sverige. Ett bra mottagande och lyckad integration ställer krav på oss som samhälle.

De som deltar 4 oktober representerar för-och grundskola, socialnämndens barn-och ungdomsverksamheter, vårdcentral – mödrahälsovård, barnhälsovård och samtalsmottagning, barn-och ungdomspsykiatri och habilitering barn och unga med flera. Grannkommunerna, Älvdalen och Orsa deltar också. Detta blir ett utmärkt tillfälle att sprida och implementera befintlig och ny kunskap och att träffas och samtala med varandra.

Projektet Psynk Mora syftar till att samordna insatser för barn och ungas psykiska hälsa. Huvudaktörer i detta arbete är Landstinget Dalarna och Mora kommun.

Transkulturellt centrum är ett kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård, hälsokommunikation och tandvård för asylsökande och gömda och arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 september 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 34

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213