Gemensamma myndighetsnämnden 2015-2018

26 februari 2015

Gemensamma myndighetsnämnden och chef

Malin Höglund (M) Mora kommun, Håkan Yngström (C) Orsa kommun, Agnetha Runberg, chef myndighetsservice och Arne Jönnson (S) Älvdalens kommun efter torsdagens möte i Gemensamma myndighetsnämnden. 


 

Håkan Yngström (C) ordförande i Gemensamma myndighetsnämnden Mora Orsa Älvdalen säger efter nämndens möte den 26 februari att dom nu har hittat formerna för samarbetet mellan kommunerna. Målsättningen med uppdraget i  nämnden är att utveckla arbetsformer som ser lika ut i våra kommuner inom Gemensamma nämndens uppdrag:

  • Familjerätten som arbetar med frågor rörande vårdnad, boende och umgänge för barn, samarbetssamtal, faderskap, adoption, rådgivning m.m.
  • Utredning och beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) avseende stöd och service.
  • Utredning och beslut avseende bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre.
  • Utredning och beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) för fysiskt och psykiskt funktionshindrade.
  • Utredning och beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) för ensamkommande barn.

Gemensamma myndighetsnämndens uppdrag är att samverka kring myndighetsutövningen, främst som Bättre kompetens, Minskad sårbarhet, Effektivare handläggning och positiva ekonomiska effekter.

2008 bildades en gemensam nämnd för social myndighetsutövning för Mora, Orsa och Älvdalen. Nämnden är sammansatt av socialnämndens ordförande i respektive kommun. Värdkommun för enheten är Mora kommun.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213