Förbättrade resultat inom hemtjänsten

21 september 2016

Hemtjänsten i Mora kommun har arbetat under två år att förbättra personalkontinuiteten, vilket nu har gett resultat. I Mora träffar hemtjänstkunderna i snitt 14 personer på två veckor. En förbättring från 2014 då snittet låg på 20 personal.

Personalkontinuiteten mäter hur många olika personal som besöker personer som har daglig hemtjänst och är 65 år eller äldre under en 14-dagars period.

 - Det är viktigt för de flesta hemtjänstkunder att inte behöva träffa så många olika personer, säger avdelningschef Linda Hjalmarsson.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på del.icio.us
  • Dela på MySpace
  • Dela på Google
  • Dela på Yahoo! Bookmarks

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 september 2016.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213