Finsamförbund bildat i norra Dalarna

31 maj 2013

Beslutet fattades den 16 maj och efter semesterperioden räknar man med att verkställande tjänstman är på plats och kan starta verksamheten.

Finsam står för "Finansiell samverkan" och de parter som samverkar är Mora, Orsa och Älvdalens kommuner tillsammans med Landstinget Dalarna, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Finsamförbund finns numera i 218 av landets kommuner, i Dalarna är det bara för övrigt bara Säter som ännu inte är med. Här uppe kommer namnet att vara Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam.

De parter som ingår har alla ett ansvar för att ge stöd och hjälp så att personer som står långt utanför arbetsmarknaden ska få en chans till egen försörjning. Genom samverkan och samordning ska nu en effektivare användning av resurserna bli möjlig, och genom att förbundet är fristående finns även möjligheter till lokala insatser som bedöms lämpliga. De individuella bedömningarna kommer att tas gemensamt, liksom handlingsplaner och beslut om åtgärder. Målgruppen är i första hand ungdomar, men eftersom 5 % av hela befolkningen står utanför den reguljära arbetsmarknaden finns ett stort behov i alla åldersgrupper.

Verksamheten leds av en styrelse där kommunalrådet i Orsa, Marie Olsson, är ordförande. Vice ordförande är arbetsmarknadschef Marika Sundqvist. Rekryteringen av en verkställande tjänsteman pågår, och den personen kommer att vara placerad i Mora. Men Norra Dalarnas Samordningsförbund, Finsam, ska också ha lokaler och närvaro i Orsa och Älvdalen.

Stat och kommun delar på finansieringen så att staten, i form av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, svarar för 50 %. Landstingets del uppgår till 25 % och resterande 25 % fördelas mellan Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 maj 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213