Kommunen upphandlar drift

2 december 2015

Mora kommun kommer att upphandla driften av det nya särskilda boendet samt driften av gruppbostad enligt lagen om särskilt stöd (LSS). Det beslutade kommunfullmäktige vid måndagens möte.

Socialnämnden har i verksamhetsplanen för 2015 pekat på behovet av nya platser i särskilt boende samt för gruppbostäder enligt LSS. Kommunen har tidigare beslutat att låta bygga ett nytt särskilt boende med 32 lägenheter i Noret norra för inflyttning 2017, samt en gruppbostad med 6 platser på förslag i Morkarlby. Gruppbostaden beräknas vara klar för inflyttning vid årsskiftet 2016/17.

Under hösten har frågan om hur boendena ska driftas återremitterats. Alternativen var antingen egen regi eller på entreprenad. För närvarande bedrivs 191 av kommunens 249 platser i egen regi, det vill säga att kommunen finansierar, ansvarar för och själv bedriver verksamheten. Övriga 48 platser, eller 20 procent, drivs i alternativ regi. Det innebär att kommunen finansierar och ansvararar för verksamheten men inte själv svarar för driften.

Det sistnämnda gäller alltså även det nya särskilda boendet och gruppbostaden enligt måndagens fullmäktigebeslut. Det innebär att kommunen nu kommer att upphandla driften enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

- Beslutet kan ses som en insats att bidra höja statusen för våra undersköterskor. Genom att skapa flera möjligheter att välja arbetsgivare hoppas vi att vi kommer kunna locka fler undersköterskor till Mora, säger Malin Höglund, kommunalråd (M). 
 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 december 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213