Kompetensutveckling mot våld

15 december 2015

Från september 2015 till maj 2016 driver Mora, Orsa, Älvdalen och Malung-Sälens kommuner ett samverkansprojekt som syftar till att kvalitetsutveckla socialtjänsternas arbete med våld i nära relationer.

För projektets räkning har två projektledare anställts. Vi kommer inom projektet att prioritera:

  • Kompetensutveckling av personal inom socialförvaltningens alla delar vad gäller grunderna i våld i nära relationer, att ställa frågan om våld, hedersrelaterat våld och förtryck.

Detta blir ett led i att höja kompetensen av utredningar, bedömningar och insatser.

  • Statistikföring i handläggningssystemen vad gäller utsatthet för våld och barn som bevittnat våld. 
  • Rutiner och process i verksamhetsuppföljningen.
  • Skapa en fungerande funktion som kvinnofridssamordnare.

Utbildningen i grunderna i våld i nära relationer har redan genomförts vid tre tillfällen och cirka 250 personer från framförallt Mora och Malung har deltagit på den.

Läs mer!

Familjefrid

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 16 december 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213