Sänkt ersättning till kommunen för ensamkommande barn

27 september 2016

Regeringen vill kraftigt sänka ersättningen till kommunerna för ensamkommande barn vilket sätter press på kommunen att anpassa sin verksamhet.

Ersättningen för ett ensamkommande barn sänks från 1900 kronor till 1350 kronor per dygn, om man bor i ett HVB-hem vilket är den vanligaste boendeformen.  Anledning till förändringen av ersättningar är att dämpa kostnadsutvecklingen och ge kommunerna incitament att styra om till billigare boendeformer, exempelvis stödboenden.

- Vi måste noggrant utreda om barnet eller ungdomen är mogen att bo i annat boende än HVB eller familjehem, kostnaderna får aldrig styra barnets behov av omvårdnad, säger socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik. Däremot måste socialnämnden se över alla dessa ungdomars boenden för att nå kostnadseffektivitet.

Även andra ersättningsnivåer gällande ensamkommande barn och unga kommer att from 1 juli 2017 kraftigt försämras.

Idag ansvarar Mora kommun för 115 ensamkommande barn och unga, majoriteten är bosatta i Mora.

Under 2017 förväntas Mora kommun ta emot endast ett fåtal ensamkommande barn

hus

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 september 2016.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213