Mora på Anhörigriksdagen

16 maj 2011

Till denna årliga konferens i Varberg har mer än 900 personer anmält sitt deltagande. De kommer bland annat att få veta mer om hur Mora kommun jobbar med anhörigskap och psykisk ohälsa och det seminariet har lockat inte mindre än 250 anmälda. Vilket visar både på intresse och behov av att lära mer.

Ett av seminarierna har nämligen rubriken "Anhörigskap och psykisk ohälsa - så här gör vi" och där kommer både Mora och Västerås kommuner att berätta hur om sina verksamheter. Från Mora deltar anhörigsamordnaren Solveig Kärrbom som arbetat med inom detta område sedan 2006. Men anhörigstöd har en historia som började redan i slutet av 1990-talet.

Framgångsrikt vägval

- Då avsatte staten pengar och först handlade det om att vårda personer äldre än 65 år, berättar Solveig Kärrbom. Dalarna blev ett pilotlän och efter en tid togs åldersgränsen bort.

Solveig Kärrbom Visa större bild
Solveig Kärrbom

I sitt tidigare arbete som diakon i både Leksand, Siljansnäs och Orsa kom hon att sitta med i olika referensgrupper och när hon sedan började i Mora kommun i slutet av 2006 var anhörigstöd ett välbekant område för henne.

- Ganska snart fick jag då kontakt med anhöriga till personer med psykisk ohälsa och insåg att här fanns ett stort behov av stöd. Dessutom en lika stor önskan från anställda om att få hjälp. Våren 2009 ordnade vi därför en temakväll med deltagande även från öppenvårdspsykiatrin, en person med psykisk ohälsa och en anhörig. Vi hade hoppats på 15 intresserade men det kom 70!

Utifrån de diskussioner som ägde rum den kvällen bildades genast en anhöriggrupp och kort därefter, vid halvårsskiftet, kom en lag som slog fast att kommunerna har skyldighet att också ge stöd till den här målgruppen. Då var alltså Mora redan igång.

Aktiv anhöriggrupp

- Vårt anhörigstöd vänder sig till alla åldrar och diagnoser, förklarar Solveig Kärrbom. Strängt taget krävs ingen diagnos, vi går in med hjälp och stöd i alla fall. Ett bevis på gruppens aktivitet är att man gått in med en skrivelse till Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Anhörigas Riksförbund, Socialdepartementet och Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH). I det dokumentet delger man sina synpunkter från gruppen som har sina närstående i Mora och på andra håll i landet.

Ett påtagligt resultat av skrivelsen blev att kanslichefen på Anhörigas Riksförbund, för övrigt den organisation som anordnar Anhörigriksdagen, kom till Mora på besök i november 2010. Att det besöket föll väl ut bevisas kanske bäst av att Mora kort därefter fick erbjudandet om att ha ett seminarium tillsammans med Västerås under årets Anhörigriksdag. En synnerligen positiv artikel av kanslichefen Mailis Lundgren i AHR:s "Nyheter från Anhörigas Riksförbund nr 4/2010" blev ett annat påtagligt resultat från resan till Mora.

Fortsättning följer

Under hösten 2009 gjordes också en kartläggning om var behoven finns när det gäller anhörigstöd. Resultatet pekade på att en av målgrupperna var anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och det fick till följd att en särskild temakväll anordnades.

- Där deltog kommunen, landstinget och olika föreningar som alla presenterade sin verksamhet, fortsätter Solveig Kärrbom. I vår fortsätter vi med ytterligare tre föreläsningar men det tar inte slut där. Till hösten och våren 2012 blir det ännu fler och alla har inriktning på psykiatri. Anhörigstöd i Mora och Orsa kommuner planerar detta tillsammans med barn- och ungdomspsykiatrin, öppenvårdspsykiatrin, IFS (Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser) och Studiefrämjandet.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213