Näst bäst i hela Sverige

22 november 2010

I Socialstyrelsens riksomfattande enkät, där brukare och anhöriga fått svara på frågan "Vad tycker du om ditt äldreboende", kom Mora på andra plats bland landets 290 kommuner.

Tårtservering
På Saxnäs firade man med kaffe och tårta. Här ses Irene Swartling, Iris Olsson, Annica Lückner, Ros-Marie Gölén och Gunvor Martinsson.

140 000 enkäter skickades ut där tio parametrar kunde bedömas enligt en tiogradig skala. Den har sedan räknats om av SCB till ett indexvärde mellan 0 och 100, där ett värde mellan 55 och 74 anses motsvara "nöjd". Om värdet är 75 och däröver betyder det "mycket nöjd". 

De tio parametrarna var följande (Moras siffror inom parentes):

 • Trygghet i boendet (91)
 • Informationen (72)
 • Bemötandet (86)
 • Inflytandet (77)
 • Tryggheten (85)
 • Hjälpens/omvårdnadens omfattning (88)
 • Maten (76)
 • Städning, tvätt och dusch (84)
 • Vårdinsatser (90)
 • Social samvaro och aktiviteter (71)
 • Hjälpens/omvårdnadens utförande (86)
 • Boendemiljön (87)

Det genomsnittliga indexvärdet (NKI = Nöjd-kund-index) blev för Mora 83 och gav alltså andra plats, efter Sveriges minsta kommun Bjurholm som noterade 87. Tätt i hälarna på Mora hamnade Älvdalen och Malung-Sälen, båda på 82, medan resten av länets kommuner intog blygsammare positioner.

Dalarnas bästa äldreboende Visa större bild
Äldreomsorgschefen Annica Lückner
serverar kaffe.
 

- Att vi presterat så bra i den här undersökningen beror dels på engagerad personal och dels på det jobb vi lagt ned det senaste året på att följa kommunens gemensamma värdegrund, säger äldreomsorgschefen Annica Lückner. Men det finns ändå områden som vi kan förbättra, det syns tydligt vid en närmare granskning av delresultaten. Information och inflytande är ett par exempel och här måste vi lyssna till brukare och anhöriga för att ta reda på vad som saknas.  

Högt rankas bemötande, trygghet och omvårdnadens utförande och omfattning, och det sätter man stort värde på inom organisationen. Den omfattar ungefär 250 anställda på tre äldreboenden; Saxnäs (145 brukare), Tomtebogården (40 brukare) och Juntgården i Venjan (14 brukare).

- Mycket av vårt jobb har gått ut på att skapa ett gott bemötande och en meningsfull dag för våra brukare, förklarar enhetschefen Ewa Gustafson. Här erbjuder vi terapi, här finns Träffpunkten och på demensboendet Emmagården har vi aktiviteter hela tiden.

Årets brukarundersökningar gällde också hemtjänsten i kommunerna. Där fick Mora ett klart sämre resultat, plats 173 med ett NKI på 71. Det ska jämföras med ettan Boxholm som nådde 89. Nu innebär Mora placering här ändå att nivån "nöjd" klarades utan problem, det återstod inte mycket för att nå 75 och "mycket nöjd."

- Här har vi börjat arbetet på att bli bättre genom att styra upp så att resurserna hamnar där de som bäst behövs, säger Annica Lückner. Till vår hjälp har vi två planerings- och uppföljningsinstrument och jag är säker på att vi kommer att nå ett betydligt bättre resultat vid nästa års mätning. 

Klicka här för att komma till Socialstyrelsens brukarundersökningar

 

Sven-Erik Nilsson 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 november 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213