Nätverksgrupp inom Psykisk ohälsa anordnade anhörigmässa

7 november 2014

Nätverksgruppen startade våren 2011 och består av representanter från Mora, Orsa och Älvdalens Anhörigstöd, Attention Dalarna, IFS Dalarna, Mora Folkhögskola, Dalarnas Landsting (BUP, HAB och Psykiatrimottagningen Mora), ÅSS samt studieförbundet BILDA.

Nätverksgruppens syfte är att utbyta erfarenheter och sprida information som är till nytta för anhöriga men även för brukare och personal med flera. Tillsammans anordnar man föreläsningar som sprider kunskap och ger även möjlighet för de anhöriga att knyta kontakter med andra anhöriga i samma eller liknande situation.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 november 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213