Norra Dalarnas Finsamförbund startar

2 september 2013

Det gör man den 2 september och blir därmed det sjunde i länet där för övrigt bara Säter står utanför. Här i norr är det Mora, Orsa och Älvdalen som utgör det kommunala inslaget i förbundet. Men minst lika viktiga medlemmar är landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och tillsammans ska de sex medlemmarna skapa finansiell samordning eller "Finsam" som det populärt kallas.

Samordning för bättre stöd

I grunden handlar den kommande verksamheten om att samordna olika stödinsatser för dem som befinner sig långt ifrån den reguljära arbetsmarknaden. Därför behövs hjälp och stöd för komma till egen försörjning och minska bidragsberoendet. Den här gruppen består av 80-100 personer, därtill kommer ett visst mörkertal.

- Vi ska hjälpa till arbete utifrån vars och ens förutsättningar, säger projektledaren Rutger Brodd, Mora kommun. Det finns ett stort behov för dem som "ramlat mellan stolarna" och vår målgrupp är främst unga vuxna upp till 30 års ålder. Genom Finsamförbundet får de en enda ingång till stödjande åtgärder.

Finsam1308
Nils-Åke Norman, Gunnar Ohlsson, Christer Juhlin, Bigitta SohIberg, Ingo Tängerby, Marie Olsson, Mirzal Celhahasic, Niclas Knuts. Samtliga styrelseledamöter, utom Gunnar Ohlsson verkställande tjänsteman. Marie Olsson är ordförande.
 

Finsamförbundet har visserligen myndigheter med i sin organisation men är helt fristående och kan därför genomföra insatser på ett friare sätt. De personer som blir aktuella för stöd kommer från gemensamma beredningsgrupper som de deltagande aktörerna skapat långt tidigare. Där träffas man och diskuterar kring olika ärenden och kan därefter skicka dem vidare till Finsamförbundet. Som leds av en styrelse med Marie Olsson, kommunalråd i Orsa, som ordförande.

Mora blir centrum för verksamheten

En verkställande tjänsteman/samordnare har anställts, baserad i Mora men han kommer även att finnas i Orsa och Älvdalen där kontor också ska inrättas.

- I början kommer jag att knyta kontakter med ägarna och olika samverkansgrupper, samla på mig kompetenser av skilda slag och göra verksamhetsplan och budget säger Gunnar Ohlsson som alltså är den utvalde. Men jag måste också ordna med lokaler och annat som behövs för att komma igång, i princip har jag bara en mobiltelefon den första dagen. Allt det här kommer att ta tid så jag bedömer att vi inte kan vara i full verksamhet förrän efter årsskiftet.

De insatser som sedan ska göras för de sökande kan ske individuellt eller i grupp. Och det är då viktigt att man hittar kompetent personal att anlita. Antingen extern eller i form av team som bildats med personal från de deltagande organisationerna.

Positiva erfarenheter från övriga länet

För verksamheten under resten av året finns 2 mkr till förfogande. Nästa år kommer budgeten att omsluta ca 4 mkr, det är åtminstone vad ordföranden Marie Olsson tror.

- På sikt kan man tänka sig att respektive myndighet i vissa fall tar över en större del av kostnadsansvaret för att frigöra medel till Finsamförbundet för fler åtgärder, säger Ingo Tängerby, styrelseledamot från Försäkringskassan.

Hans erfarenheter sedan starten av det första Finsamförbundet i Dalarna 2006 är mycket positiva. Det finns det statistik som bekräftar och enligt hans mening är det kommunerna som tjänar mest på samarbetet, inte minst i ekonomiska termer.

 

Sven-Erik Nilsson

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 september 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213