Ny handlingsplan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak

30 november 2017

Mora kommun har antagit en ny handlingsplan för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) för åren 2017-2020. Handlingsplanen fastställdes av kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde den 28 november.

Handlingsplanen visar hur Mora kommun ska arbeta för att nå de nationella målen som regeringen tagit fram. I den beskrivs vilka åtgärder som bör tas av respektive aktör inom kommunen. Syftet med planen är att på ett bättre och lättare sätt kunna arbeta systematiskt med ANDT-frågor. Arbetet syftar till att ge god livskvalité, vara brottsförebyggande och bidra till ett hållbart näringsliv.

För att uppnå de nationella målen har Mora kommun tagit fram tre lokala delmål:

 1. konsumtion av alkohol och tobak ska inte förekomma före 18 års ålder,
 2. universell föräldrautbildning ska erbjudas under hela uppväxten,
 3. barn och ungdomar som växer upp i missbruk ska erbjudas stöd.

Den lokala handlingsplanen har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från barn-och utbildningsförvaltningen, elevhälsan, gymnasieförvaltningen, socialförvaltningen och kommunledningskontoret. Arbetsgruppen har förankrat förslagen till handlingsplan med det lokala brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Grunden för handlingsplanen är den strategi som regeringen har lagt fram i arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak för åren 2016-2020. Strategins övergripande mål är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. Regeringen vill öka engagemanget och aktiviteten inom ANDT-området för att bidra till att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 november 2017.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Inger Skoglund-Hassis Planerare social hållbarhet
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 34

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213