Ny sportbar får serveringstillstånd

21 oktober 2010
SportBar-2
På nedre plan i byggnaden återfinns snart den tredje restaurangen i rad sedan Mattsons Järn upphörde. Nu blir det Ljungberg SportBar AB som tar över.

Från socialnämndens sammanträde den 20 oktober 

Det är före detta Jernet, sedermera Brasserie Pineau , som nu blir Ljungberg SportBar AB och där är det tänkt att alkoholhaltiga drycker ska serveras. Precis som det tidigare gjorts i lokalen. Ansökan gällde servering 11.00-02.00, året runt.
Nämnden beslutade att bevilja ansökan med undantag för ytan mellan bar och uteservering där ingen servering får ske. För uteserveringen gäller också att musik eller annan underhållning ska upphöra senast 23.00.
Innan tillståndsbevis utfärdas krävs att socialnämnden senast den 31 oktober 2010 fått ett dokument från räddningstjänsten med godkännande av de åtgärder som förelagts lokalen.

Projekt Aktivitetssamordnare permanentas

Denna populära verksamhet riktar sig till pensionärer i äldreboenden eller med hemtjänst och erbjuder ett brett utbud av aktiviteter på olika håll i kommunen. Samordningen sköts av personal inom socialförvaltningen medan själva aktiviteterna genomförs av pigga pensionärer som vill glädja andra.
- När vi i nämnden startar olika projekt så har vi alltid beredskap för att permanenta dem som blir lyckade, förklarar ordföranden Bernt Persson (S). Sådana kan man bara inte avbryta utan de tas in i budgeten och får rulla vidare så länge de fungerar bra.

Ekonomin väl under kontroll 

 - Ser rätt så bra ut, konstaterar Bernt Persson. Perioden januari-september visar på +6 mkr, men då ska man veta att vi tillförts 2.8 mkr i kompensation för ökade kostnader inom försörjningsstödet. Prognosen för helåret är minst +2 mkr, men det kan följaktligen bli ännu bättre.

Precis som tidigare under året ligger försörjningsstödet (socialbidraget) på en avsevärt högre nivå än tidigare. I runda tal rör det sig om en fördubbling till ca 700-800 tkr per månad. I årets budget var upplägget att socialnämnden skulle budgetera 5 mkr denna budgetpost, överstigande kostnader skulle kommunstyrelsen svara för. Och det har redan gjorts genom att nämnden tillförts 3.7 mkr som avses täcka det planerade överdraget. Av beloppet har 2.8 mkr periodiserats under september, resten fördelas på de tre kommande kalender månaderna.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 oktober 2010.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första postkontoret etablerades vid nuvarande Vasaloppsmålet 1831?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213