Nytt LSS-boende i Morkarlby

26 augusti 2015

Socialnämnden har länge uppmärksammat behov av fler boenden enligt Lagen om stöd och service till vissa med funktionsnedsättning, LSS. Behoven är större än utbudet av bostäder så kommunstyrelsens beslut om igångsättningstillstånd känns positivt säger socialnämndens ordförande Malin Höglund (M).

 

    - Personer som bor på LSS-boende ges möjlighet att kunna leva och bo med liknande villkor som andra människor. Lägenheten skall vara anpassad efter den funktionsnedättning man har, ex utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder mm, säger Malin Höglund.

Vad är en gruppbostad enligt LSS? Det är ett privat hem för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.  Socialnämndens biståndshandläggare gör bedömning om man är berättigad ett LSS-boende. Personal finns på plats i boendet som hjälper till med dagliga behov som hygien, förflyttning, inköp och sociala aktiviteter.

Mora kommun satsar gruppboende enligt LSS med 6 lägenheter i Morkarlbyområdet.

Redan i september beräknas entreprenaden komma igång efter avslutad upphandling. 

Nytt LSS boende på Ljungvägen

 Flygbild över detaljplan för del av fastigheten Morkarlby 43:55.

 

­ ­- Gruppbostaden gynnar Mora kommun mycket positivt då vi kan uppfylla våra invånares behov och livskvalité, säger socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik. Det gäller även anhöriga till personer med LSS-behov.

 Färdigställandet är planerat till hösten 2016 beroende på när byggstarten blir av.

 Läs tidigare artikel

 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Marie Ehlin socialchef
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-264 12
  Växel: 0250-264 00
 • Malin Höglund (M) Kommunalråd, ordförande i Socialnämnden
  Mora kommun
  79280 Mora
  Tel: 0250-26155

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213