Nytt särskilt boende för äldre planeras i Mora

24 februari 2015

arkitekt ritar hus Visa större bild

Kommunstyrelsen föreslås ge tekniska nämnden i uppdrag att projektera bygget av ett nytt särskilt äldreboende i Noret norra. Boendet planeras ge 32 nya lägenheter och vara klart för inflyttning under våren 2017.

Den allt snabbare demografiska utvecklingen innebär att vi får fler äldre i vår totala befolkning. Det har gjort att behovet ökar när det gäller fler platser för särskilt boende. Särskilt boende är för de äldre som har det högsta vårdnadsbehovet och högsta omhändertagandegraden inom äldreomsorgen och där det ska finnas personal dygnet runt. Mora kommun behöver enligt olika prognoser bygga ut med 64 särskilda boendeplatser fram till år 2021.

Under april 2014 uppstod en snabbt ökande kö med som mest cirka 20 äldre som fått beslut om särskilt boende men som inte kunde beredas plats på grund av platsbrist. Platsbristen leder till att äldre i Mora kommun inte får den vård de behöver, och kommunen riskerar att få betala stora belopp i böter om man inte kan erbjuda vårdplatser. Enligt socialnämndens verksamhetsplan så behövs 30 nya platser redan nästa år.

Utredning av byggnationen
Tekniska förvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen utrett lokalfrågan sedan sommaren 2014 och låtit FM Konsulterna AB ta fram en rapport för att analysera hur man bäst går genomför en nybyggnation utifrån de förutsättningar som finns i kommunen.

Frågor som utretts har bland annat varit enhetsstorlek, driftsform, placering, antal våningsplan, samverkansmöjligheter, flexibilitet i boendeutformning och ekonomi.

Utredningen föreslår ett äldreboende på 32 platser uppdelat över 4 enheter i ett enplanshus. Ytterligare rekommendationer är att kommunen bygger och äger lokalerna och att bostaden placeras i Noret norra med byggstart under 2015. Dessutom föreslås att man bygger ytterligare ett boende som ska vara klart 2021.

illustration särskilt boende noret norra Visa större bild
Det planerade särskilda boendet längst till vänster i bild. Observera att detta är en illustration och inte slutgiltig utforming. Klicka på förstoringsglaset för större bild.

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213