Nytt stödboende öppnar i Tingsnäs 1 november

31 oktober 2016

Stödboendet i Tingsnäs kommer att skapa bra förutsättningar för ungdomar som är i behov av boendeträning. Stödboendet kan ses som ett alternativ till en familjehemsplacering eller placeringar på HVB-hem som ofta är på annan ort, men här får ungdomarna möjligheten att bo kvar i Mora.

 

Vid stödboendet i Tingsnäs kommer det att finnas plats för sex ungdomar mellan 16 och 20 år. En del har kommit så långt i sin utveckling att HVB-insats (hem för vård och boende) inte längre är befogad.

Några ungdomar har tidigare vistats på institution och behöver stöd och träning att klara vardagen. Ungdomarna kommer att ta eget ansvar för sina hushållssysslor såsom mathållning, tvätt och städning.

Personal kommer att finns på plats dagtid för att kunna ge stöd och hjälp med bland annat de dagliga sysslorna och medverka i kontakter med myndigheter och andra samhällsorgan. De finns även till för att stötta ungdomarna för att bibehålla sociala relationer och motivera till aktiviteter som kan skapa en meningsfull fritid. Personalen kommer även att finns tillgängliga nattetid om behov skulle uppstå.

Stödboende är en del av socialnämndens mål att hjälpa och stödja barn och ungdomar i deras hemkommun. Inom förvaltningen finns sedan en tid tillbaka ett resursteam som finns till för att hjälpa utsatta barn och deras familjer.

   - Resursteamets personal kan idag ge stöd och praktiskt handledning till barn och deras familjer i deras hemmiljö och när vi nu får ett nytt stödboende ger det oss ytterligare verktyg för att hjälpa utsatta i deras egen hemort, säger Roger Torlamb, enhetschef för öppna insatser.

 

Händer som skyddar ett hus

 Läs mer om Resursteamets uppdrag här

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 oktober 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Roger Torlamb Enhetschef öppna insatser IFO
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-264 46

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213