Positivt arbete med socialsekreterarnas arbetsmiljö

26 oktober 2016

Socialsekreterarna i Mora kommun har tydliga mål och uppdrag, de upplever inga stresstypiska symptom och det finns stöd från chefer och kollegor. Det visar en inspektion som Arbetsmiljöverket har gjort av socialsekreterarnas arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket har som uppdrag att under tre år (2015-2017) inspektera arbetsmiljön för socialsekreterare. Syftet är att förebygga ohälsa som kan uppstå på grund av organisatoriska och sociala arbetsförhållanden.

 Arbetsmiljön för socialsekreterare är en omdiskuterad fråga i hela landet. Många socialsekreterare upplever en hög arbetsbörda av krävande arbetsuppgifter. Många har rapporterat att de utsatts för våld och hot i tjänsten. Omsättningen av personal är på många ställen hög, vilket ställer stora krav på de som jobbar kvar i verksamheten att få kontinuitet.

Inspektion i Mora

Vid arbetsmiljöverkets inspektion i Mora som gjordes mellan 28 september och 10 oktober så intervjuade man ett antal socialsekreterare och resultatet gav en positiv bild av arbetsmiljön. Socialsekreterarna upplever att det finns tydliga mål och uppdrag för verksamheten och att de får stöd från chef och kollegor. Ingen uppger sig ha stressymptom eller känner olust för att gå till jobbet. Socialsekreterarna upplever också att de får handledning och stöd och hjälp i krissituationer.

Rekryteringsprocess och administrativt stöd

Arbetsmiljöverket uttrycker att socialnämnden i Mora har hittat en bra rekryteringsprocess. Det innebär bland annat att Mora undviker att ta in konsulter.

Arbetsmiljöverket anser det positivt att socialnämnden har anställt administrativt stöd och en metodhandläggare som stöd till socialsekreteran. Nyanställda får också en lång introduktionstid.

 -        Jag vill verkligen poängtera att vi har två otroligt duktiga enhetschefer på Individ – och familjeomsorgen som tillsammans med sina medarbetare gjort den här resan möjlig, för under 2014-2015 såg det inte alls positivt ut., säger Pia Blomstedt avdelningschef på enheten Stöd och omsorg.

 Framtida förbättringsmöjligheter
Inspektionen visar dock på brister och förbättringsmöjligheter när det gäller kunskap om rapportering av tillbud, ohälsa och olycksfall i arbetet samt att det ska finnas skriftiga rutiner gällande introduktion till nyanställda.

Övriga brister handlar om lokaler till exempel trånga kontorsrum, dålig ventilation, lyhördhet och kalla rum.

 -        Positivt är att vi får tillgång till nya lokaler från december, säger Anna-Lena Hållmats-Bergvik, socialchef.

 

Bra arbetsmiljö

Socialsekreterarna Elisabeth Såsser, Ramiza Bellanius och Malin Bakken diskuterar dagens ärenden.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 26 oktober 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Pia Blomstedt Avdelningschef stöd och omsorg
    Prostgatan 7
    792 80 Mora
    Tel: 0250-264 25
    Växel: 0250-264 00

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213