Rehabilitering i hemmet införs genom hemteam

21 augusti 2014

Hemteam med uppdrag att aktivt arbeta med rehabilitering håller nu på att startas upp. Hemtjänstens personal utbildas, en sjukgymnast är anställd och hemteamets sjukgymnast arbetar aktivt med att förändra hemtjänstens arbetssätt.

Målet är att skapa trygghet i hemmet och då går rehabiliteringen i regel fortare. I hemmet finns hjälp till självhjälp vilket ger mycket goda effekter - både för individen men även ekonomiskt.

Frågor kring Hemteam kan besvaras av Enhetschef för HSR-enheten, Eva Mellerot.

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 21 augusti 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213