Ny teknik inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning

2 oktober 2015

Intresset för att förbättra vård och omsorg med hjälp av informations- och kommunikationsteknik ökar. Välfärdsteknologi är teknologi som kan bidra till ökad trygghet, säker­het, aktivitet och delaktighet i samhället. Välfärdsteknologi kan stärka äldre personer och personer med funktionsnedsättning till ett mer självstän­digt liv.

Välfärdsteknologi kan också vara stöd för anhöriga och bidra till bättre tillgänglighet, resursutnyttjande och kvalitet för både kunder och per­sonal inom vård och omsorg. Det kan även stödja kvarbo­ende, förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov samt vara samhällsekonomiskt lönsamt.

Den 23 september på Mora parken, presenterades den senaste teknologin. Flera olika utställare var på plats under dagen. Flera föreläsare fanns på plats för att presentera de tjänster som finns redan idag, som kan bidra till ökad trygghet i hemmen. Bland annat var det handläggare från myndighetservice, personal från hemtjänsten, brandkåren, hjälpmedelscentralen och kommunens anhörigstöd.

En lyckad dag, trots att deltagandet inte var så stort. Förhoppningen är att återkomma med liknande forum för att sprida informationen till så många som möjligt.

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213