Socialnämnden 11 feb

11 februari 2015

Malin Höglund (M) ordförande i socialnämnden efter mötet den 11 februari 2015.

Ordförande socialnämnd

 

Socialnämnden tog idag Årsredovisningen för socialnämndens verksamhet 2014. Trots den negativa trenden, med stora omvårdnadsbehov och ett totalt underskott på – 8 263 kr finns hopp om framtiden!

Internbudget för socialnämndens verksamhet 2015 antogs under förmiddagens möte och där presenteras dels nämndens enorma verksamhetsbehov men även plan för att klara framtidens utmaningar utifrån de ekonomiska förutsättningar som nu är fastställda.

Socialnämnden har inför 2015 fått en utökad ram på 7 351 tkr som, till viss del täcker de individbehov som prognostiseras kommande år.

 

 

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 11 februari 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213