Socialnämnden beviljar verksamhetsstöd

1 december 2017

Brottsofferjouren, Adoptionscentrum och BRIS är föreningar som får verksamhetsbidrag för 2018. Detta beslutade socialnämnden under onsdagens möte.

Brottsofferjouren beviljas verksamhetsstöd med 50 698 kronor för att främja deras arbete med brottsutsatta i kommunen. Verksamheten omfattar telefonjour, samtalsstöd vid myndighetskontakter och motivationsarbete med att söka samhällsinsatser i Mora, Orsa, Älvdalen, Malung- Sälen och Vansbro kommuner.

BROTTSOFFERJOUREN

Adoptivcentrum beviljas verksamhetsstöd med 2 475 kronor för främjande av stöd och verksamheter för medlemmar som endera adopterat barn eller väntar på att få adoptera. Föreningen anordnar cafékvällar med diskussionsgrupper, studiecirklar, informationsdagar om adoption, olika föreläsningar och sociala sammankomster av olika slag vid högtider.

ADOPTIONSCENTRUM

BRIS - barnens rätt i samhället, beviljas verksamhetsstöd med 15 124 kronor för deras fortsatta arbete som skyddsnät för utsatta barn och unga. BRIS bemannas av 17 heltidsanställda kuratorer och erbjuder alla barn i Mora och Sverige kvalificerat stöd via telefon eller sociala medier.

 

Hushållning med pengar

 

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 december 2017.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213