Socialnämnden beviljar verksamhetsbidrag till tre ideella föreningar

25 november 2015

Inför nästa år har socialnämnden beviljat omkring 565 000 kronor till de tre ideella föreningarna, Kvinnogemenskapen Emma, RSMH-Ovansiljan och Brottsofferjouren Mora, Orsa och Älvdalen.

 

Ideella föreningar ansöker årligen om ekonomiska bidrag hos socialnämnden för nästkommande verksamhetsår.

- De föreningar som fått verksamhetsbidrag från socialnämnden ses som ett värdefullt komplement till socialnämndens insatser för utsatta grupper i samhället, säger socialchef Anna-Lena Hållmats Bergvik.

De tre ideella föreningarna som år 2016 kommer att få verksamhetsbidrag är:

Kvinnogemenskapen Emma

En ideell förening som startade i Mora 1982. Kvinnogemenskapen Emma bedriver sin verksamhet med att stödja våldsutsatta kvinnor i kommunen.

Kvinnojourens verksamhet omfattar telefonjour, skyddat boende, samtalsstöd, stöd vid myndighetskontakter och motiveringsarbete med att söka andra samhällsinsatser och samhällsinformation. Upptagningsområdet är Mora, Orsa, Rättvik och Älvdalens kommuner.

För år 2016 beviljade socialnämnden föreningen 50 017 kronor.

 

RSMH-Ovansiljan (Riksförbundet för social och mental hälsa)

Föreningen bedriver kamratstödjande daglig verksamhet i den så kallade ”Gråstugan” på Dalagatan.

RSMH verkar för att :

  • psykiatrisk vård ska bli mer tillgänglig
  • resurserna för unga människor med psykisk ohälsa utökas
  • attityderna till psykisk ohälsa har stöd i fakta, så att fördomar mot personer med psykisk ohälsa motverkas

För år 2016 beviljade socialnämnden föreningen 464 044 kronor

Brottsofferjouren Mora, Orsa, Älvdalen

Föreningen arbetar för att stödja brottsutsatta i kommunen. Brottsofferjourens verksamhet omfattar telefonjour, samtalsstöd vid myndighetskontakter och motivationsarbete med att söka samhällsinsatser samt samhällsinformation.

 

För år 2016 beviljade socialnämnden föreningen 2, 50 kr per invånare

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 24 november 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... namnet Mora förekommer i skrift första gången 1325?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213