Socialnämnden följer upp hemtjänsten i Mora

29 oktober 2015

Varje månad följer Socialnämnden upp hemtjänsten och hur arbetet fortlöper för att få ned kostnaderna och kvalitetsäkra flödet från handläggning till verkställighet. Det är många delar som behöver ses över, allt från handläggning och följsamhet av riktlinjer, till att säkerställa en effektiv planering och utförande av insatser.

Kostnaden per planerad timma ligger i dagsläget på i snitt 417 kronor vilket är för högt. En "normal" kostnad per timma bör ligga på 375 kronor. Här tittar man närmare på områden där kostnaden är för hög och vad det beror på.

 - Det här är ett långsiktigt och svårt arbete men vi har duktiga medarbetare och enhetschefer ute i verksamheterna, så vi ser alla möjligheter att vända detta, säger Malin Höglund, Socialnämndens ordförande.

 

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på del.icio.us
  • Dela på Yahoo! Bookmarks
  • Dela på MySpace

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 oktober 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213